Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma

Kommuniké från Trelleborg AB:s bolagsstämma Trelleborgs bolagsstämma samlade i år närmare 1 200 deltagare i Söderslättshallen, Trelleborg. Koncernchefen Fredrik Arp kommenterade i sitt anförande verksamheten under år 2000 och arbetet med att skapa fortsatt tillväxt. Han lämnade därefter en redogörelse av dagens Trelleborg - en renodlad industrikoncern med en årsomsättning på cirka 17 miljarder och med cirka 16 500 anställda i 40 länder. Idag utgör omsättningen i Norden endast 17 procent, medan 53 procent kommer från övriga Europa och 25 procent från Nordamerika. Avslutningsvis redogjorde Fredrik Arp för det första kvartalet år 2001, då rörelsresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) steg med 37 procent till 299 miljoner kronor, trots en nedgång på den amerikanska marknaden. Utdelning Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 3:75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 2 maj, vilket innebär att den kommer att betalas ut från VPC med början den 7 maj. Utdelningspolicy Styrelsen har tidigare beslutat att utdelningen framöver långsiktigt ska uppgå till 30 - 50 procent av årets nettoresultat. Den förra utdelningspolicyn angav en tredejedel av nettoresultat som en långsiktig utdelningsnivå. Styrelse Samtliga styrelsemedlemmar återvaldes. Vid styrelsens konstituerande möte omvaldes Rune Andersson som ordförande och Lennart Nilsson som vice ordförande. Återköp av aktier Stämman utsträckte tidigare bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier intill nästa ordinarie bolagsstämma. Optionsprogram till ledande befattningshavare Styrelsen bemyndigandes också att inom ramen för det optionsprogram som beslutades vid bolagsstämman 2000, tilldela köpoptioner till ledande befattningshavare inom koncernen. Programmet omfattar högst 1 100 000 aktier som fördelas på cirka 120 personer med mellan 5 000 och 40 000 köpoptioner. Trelleborg den 26 april Trelleborg AB Informationsavdelningen Ytterligare information lämnas av informationsdirektör Mikael Byström, 0410 - 670 37 alt. 0708 - 55 21 69 Trelleborg AB är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborg AB omsätter cirka 18 miljarder kronor (proforma) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02430/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02430/bit0002.pdf