Extrastämma i Trelleborg AB beslöt att fullfölja det syntetiska återköpsprogrammet

Extrastämma i Trelleborg AB beslöt att fullfölja det syntetiska återköpsprogrammet Vid en extra bolagsstämma i Trelleborg AB idag beslöts att avsluta Trelleborgs syntetiska återköpsprogram genom inlösen av 10 000 000 B- aktier, att dra in 5 000 000 B-aktier som bolaget återköpt samt att bemyndiga styrelsen att återköpa och försälja egna aktier. Ändamålet med inlösen är att slutreglera det syntetiska återköpsprogrammet i enlighet med det beslut som togs av Trelleborgs extra bolagsstämma den 24 januari 2001. Handelsbanken åtog sig att anmäla 10 000 000 B-aktier till inlösen. Aktierna har Handelsbanken förvärvat för att täcka den exponering Trelleborgs syntetiska återköpsprogram givit upphov till. Den extra bolagsstämman beslöt också att genom indragning eliminera 5 000 000 B-aktier (motsvarande 4,7 procent av antal aktier i bolaget) som bolaget återköpt. När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i december, kommer Trelleborg att äga 3 960 800 B-aktier, motsvarande 4,4 procent av bolagets aktier efter att föreslagna åtgärder är genomförda. Syftet med indragningen är att öppna möjligheten för styrelsen att om man finner det lämpligt genomföra ytterligare återköp. Den extra bolagsstämman beslöt också att bemyndiga styrelsen att genomföra ett återköpsprogram enligt framlagt förslag. Återköp skall ske över Stockholmsbörsen under perioden fram till ordinarie bolagsstämma år 2002. Bemyndigandet begränsas av att bolaget vid var tid får inneha högst 10 procent av aktierna i bolaget. I en kommentar till beslutet säger koncernchefen Fredrik Arp: - Vi har nu normaliserat vår finansiella struktur vilket varit angeläget för att kunna skapa rätt utveckling för våra aktieägare. Samtidigt har vi kvar kraft att fullfölja vår expansionsstrategi. I det rådande osäkra konjunkturläget har det känts naturligt att ej fullt utnyttja vårt mandat inom det "syntetiska programmet" samtidigt som vi skapar utrymme för en ytterligare justering framöver. Ytterligare information lämnas av CFO Jan Björck, 0410 - 670 28, eller bitr. informationsdirektör Mikael Sjöblom, 0708 - 55 21 30. Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 19 miljarder kronor (proforma inklusive de senaste förvärven) och har cirka 16 500 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00890/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00890/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00890/bit0002