Trelleborgkoncernens förvärv av Invensys antivibrationsverksamhet genomfört

Trelleborgkoncernens förvärv av Invensys antivibrationsverksamhet genomfört Den 23 december 1999 ingick Trelleborgkoncernen avtal med brittiska Invensys om ett förvärv av företagets antivibrationsverksamhet. Villkor för affären var godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Godkännande har nu erhållits för förvärv av samtliga berörda rörelseenheter med undantag för rörelserna i Brasilien och Indien, vilka motsvarar mindre än 10 procent av den totala omsättningen. Med undantag för enheterna i Brasilien och Indien - för vilka godkännande inväntas - genomförs nu förvärvet enligt plan med början 2000.03.01. Den förvärvade verksamheten omsätter cirka 4,2 miljarder kronor och har drygt 4000 anställda vid sjutton tillverkningsenheter i sju länder. Genom förvärvet blir Trelleborg världsledande inom antivibration till fordonsindustrin samt till avancerade industriella applikationer. Affärsområdet Trelleborg Automotive kommer efter förvärvet att ha en årlig omsättning om cirka 6,6 miljarder SEK. Ev. ytterligare information lämnas av Informationsdirektör Mikael Byström, 0410-67037 (mobil 0708-552169) eller av Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel. 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01070/bit0002.pdf