Trelleborg höjer sitt bud på Icopal till 420 DKK

Trelleborg höjer sitt bud på Icopal till 420 DKK Trelleborg har idag beslutat höja och samtidigt förlänga det den 5 maj 2000 offentliggjorda erbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Icopal A/S. Budkursen höjs från 380 DKK till 420 DKK per aktie. Budtiden förlängs samtidigt till onsdagen den 14 juni 2000. I övrigt gäller tidigare presenterade villkor. Det nya budet motsvarar en premie på ca 73 % i förhållande till slutkursen under 1999 (243 DKK) och en premie på ca 42 % i förhållande till kursen torsdagen den 4 maj 2000 (295 DKK), dagen före Trelleborgkoncernens ursprungliga bud. Sedan Icopals styrelse redogörelse den 22 maj 2000, där det framgår att Icopals styrelse aktivt skulle arbeta för att åstadkomma ett högre bud på aktierna, har Trelleborg haft kontakt med ett brett antal större institutionella investorer i Icopal. Det är med utgångspunkt från dessa kontakter som Trelleborg nu beslutat att höja budet till Icopals aktieägare till 420 DKK/aktie. Aktieägare, som redan accepterat Trelleborgkoncernens ursprungliga erbjudande från den 5 maj 2000 kommer att få ta del även av det höjda budet på 420 DKK/aktie. Det är Trelleborgs mål att nå 100 procents ägarandel i Icopal. Om Trelleborg genom nuvarande bud blir ägare till mer än 90 % av aktiekapitalet i Icopal, kommer Trelleborg att lösa in resterande minoritetsaktieägare i Icopal och avnotera Icopal från Köpenhamns Fondbörs. De närmare villkoren för det höjda budet kommer att finnas tillgängliga på Trelleborgs hemsida, liksom det ursprungliga prospektet från den 5 maj 2000. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s vVD Hans Porat, tel 0410-67001 eller informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-55 21 69). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00830/bit0002.pdf