Extra stämma beslöt om indragning av egna återköpta aktier och nytt återköpsprogram

Extra stämma beslöt om indragning av egna återköpta aktier och nytt återköpsprogram I Trelleborg AB hölls idag en extra bolagsstämma som beslutade att dels nedsätta aktiekapitalet med 293.353.800 kronor genom indragning av egna återköpta aktier (11.734.152 aktier, motsvarande 10 % av totala antalet aktier), dels nedsätta reservfonden med 775.000.000 kronor. Trelleborg bedömer att registrering av beslutet om tillstånd för nedsättning kan erhållas under fjärde kvartalet 2000. Stämman gav vidare, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsen bemyndigande att, sedan nedsättning av aktiekapitalet genomförts, återköpa ytterligare upp till 10 % av utestående aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om avyttring av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. På en fråga från stämman redogjorde Dunkerintressenas Ordförande Bertil Bertilsson för ambitionen att vid lämpligt tillfälle stämpla om A-aktier så att röstandelen för Dunkerintressena återgår till den nivå som rådde vid ordinarie stämma 2000. Ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-552169) eller informationsavdelningen 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT01000/bit0002.pdf