Trelleborgs innehav i Starckjohann över 90 procent

Trelleborgs innehav i Starckjohann över 90 procent - tvångsinlösen inleds Trelleborgkoncernen har ingått ett avtal med bl a familjerna Kanervaara, Starckjohann, Aejmelaeus och Lindholm om förvärv av aktierna i Starckjohann Oyj motsvarande ca 11 procent av aktiekapitalet. Genom köpet kommer Trelleborgkoncernens innehav i Starckjohann Oyj att överstiga 90 procent av rösterna i bolaget och ett tvångsinlösenförfarande kommer att inledas. - Köpet ger oss förbättrade möjligheter att snabbare integrera valda delar av Starckjohann-koncernen med vår handelssektor, säger Trelleborgs VD och koncernchef Fredrik Arp. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, tel 0410-670 37 (mobil 0708-55 21 69) eller av Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel 0410-670 00. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00430/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00430/bit0002.doc