Trelleborg deltar i nyemission och delar ut sitt Boliden-innehav till aktieägarna

Trelleborgs Boliden-innehav: Trelleborg deltar i nyemission och delar ut sitt Boliden-innehav till aktieägarna Med anledning av Boliden Ltds beslut om en emission av preferensaktier har Trelleborg ABs styrelse beslutat teckna sin del av emissionen (motsvarande som högst ca 96,5 MCAD). Emissionens huvudsyfte är att finansiera den pågående expansionen av smältverket Rönnskär. Preferensaktierna saknar rösträtt, men medför rätt till konvertering. Trelleborgkoncernens deltagande i emissionen förutsätter accept av konverteringsvillkoren och den årliga avkastningen på preferensaktierna. Boliden Ltd avser att redovisa dessa villkor i samband med prospektinlämning vilket beräknas ske inom någon vecka. Som ett avgörande steg i Trelleborgkoncernens koncentration mot kärnverksamheterna Industri- och Handel, som pågår sedan några år tillbaka, har Trelleborg ABs styrelse även beslutat föreslå bolagsstämman den 22 april att dela ut hela sitt nuvarande innehav i Boliden Ltd (ca 42,9 %) till Trelleborgkoncernens aktieägare. Utdelningen omfattar inte innehavet av preferensaktier från emissionen vilka Trelleborgkoncernen förbundit sig att tills vidare behålla. Boliden Ltd meddelade under dagen också sitt beslut att sidonotera Boliden- aktien på Stockholms Fondbörs. Boliden avser att verkställa sin sidonotering innan avstämningsdagen för Trelleborg-koncernens föreslagna utdelning av Boliden-innehavet. Ytterligare information lämnas av Trelleborg ABs Informationsdirektör Leif Öberg, tel 0410-67039 (mobil 0708-540540) eller av Informationsavdelningen, tel 0410-67000. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/25/19990125BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/25/19990125BIT00320/bit0002.pdf