Trelleborg Building Systems koncentrerar sin tätskiktstillverkning till Höganäs

Trelleborg Building Systems koncentrerar sin tätskiktstillverkning till Höganäs Trelleborg Building Systems koncentrerar all sin tillverkning av asfaltbaserade tätskiktsprodukter till affärsområdets huvudanläggning i Höganäs och avvecklar produktionsenheten inom AB Trebolit. Förändringarna innebär en personalreduktion på orten Trelleborg med cirka 28 personer. Samtidigt tillkommer cirka 10 befattningar i Höganäs. Trebolits marknads- och försäljningsorganisation bibehålls med oförändrad produkt- och service- inriktning. - Detta är ett led i vår strävan att ytterligare stärka vår konkurrenskraft, säger Trelleborg Building Systems VD, Peter Suter. Projektet är en del av Trelleborgs Industrisektors omstruktureringsprogram om sammanlagt 250 MSEK som beräknas ge en positiv resultateffekt på ca 75 MSEK per år från 2001. Ytterligare information lämnas av Peter Suter, affärsområdeschef för Trelleborg Building Systems, tel 0410-513 62 (mobil 0708-23 83 49) eller av Mikael Byström, Trelleborg AB:s informationsdirektör, tel. 0410-670 37 (mobil 0708-552169). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00570/bit0002.pdf