Preliminärt resultat av särskild revision i Trelleborg AB

Preliminärt resultat av särskild revision i Trelleborg AB Styrelsen i Trelleborg AB har idag behandlat en preliminär revisionsrapport rörande kostnader för förre verkställande direktören Kjell Nilsson, bland annat i samband med utnyttjande av företagets flygplan och arrangemang kring vissa jaktresor i Sverige och utlandet. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte kan uteslutas, att vissa av dessa resor har varit av privat karaktär. Styrelsen har därför beslutat att den bland annat ska kontakta Kjell Nilsson för att gå igenom den preliminära revisionsrapporten. Efter denna genomgång kommer styrelsen att besluta om vidare åtgärder. När det gäller besluten om upphandling av byggtjänster från PEAB och förläggandet av en chefskonferens på Högfjällshotellet i Sälen har revisorerna inte kunnat konstatera några oegentligheter, utan marknadspriser synes ha gällt. I båda fallen är det dock styrelsens uppfattning att dessa beslut borde ha förankrats hos densamma, eftersom Kjell Nilsson är styrelseordförande i PEAB och större ägare i Högfjällshotellet. Vad slutligen gäller övernattningslägenhet i Stockholm konstaterar styrelsen att den har använts i enlighet med gällande praxis i liknande sammanhang. Eventuell ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s informationsdirektör Leif Öberg, tel 0410-670 39, 0708-540 540. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/09/19990209BIT00470/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/02/09/19990209BIT00470/bit0002.doc