Förslag till nya styrelsemedlemmar i Trelleborg AB

Förslag till nya styrelsemedlemmar i Trelleborg AB Vid Trelleborgs bolagsstämma den 22 april lämnar två av Trelleborg AB:s ordinarie styrelseledamöter styrelsen med ålderns rätt. Såväl Hans Cavalli Björkman som Sven Olving har fyllt 70 år och lämnar styrelsen efter 29 respektive 11 år. Till nya styrelseledamöter föreslås professorn i Polymerteknologi vid KTH, Ann-Christine Albertsson och Asea Brown Boveri AB:s VD och koncernchef, Anders Narvinger. Till ny styrelseledamot kommer även att föreslås Trelleborgs nye VD och koncernchef Fredrik Arp. Han ersätter Trelleborgs tidigare VD Kjell Nilsson som lämnade koncernen den 27 januari 1999. Därutöver föreslås omval av övriga nuvarande ledamöterna Rune Andersson (ordf), Lennart Nilsson, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist, Didrik Normark och Erik Penser. Ann-Christine Albertsson, 53, är sedan 1986 professor i polymerteknologi och ansvarig för institutionen för polymerteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm KTH. Hon har en bred internationell erfarenhet och har arbetat med forskning och som besökande professor vid ett flertal tillfällen i såväl Japan som USA. Ann-Christine är sedan 1989 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ann-Christine tilldelades 1992 Kungliga Vetenskapssakademiens Arnberg-pris och 1996 belönades hon med Nordblad-Ekstrand-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Asea Brown Boveri AB:s VD och koncernchef Anders Narvinger, 50, civilingenjör och civilekonom, har arbetat i Asea Brown Boveri sedan 1972 och har en gedigen industriell bakgrund. Han har ansvarat för flera olika verksamheter inom Asea Brown Boveri. 1996 utnämndes han till VD och koncernchef i Asea Brown Boveri AB. Anders Narvinger är ordförande i ett flertal ABB-bolag i Sverige och utomlands och ordförande i SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling). Han är vice ordförande i Sveriges Verkstadsindustrier (VI) och ledamot i IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien). Bakom förslaget av styrelse står ägare i Trelleborg AB med motsvarande ca 27 procent av kapital och drygt 60 procent av rösterna. - Såväl Hans Cavalli Björkman som Sven Olving har engagerat och förtjänstfullt deltagit i Trelleborgs utveckling under många år. Nu har vi funnit goda efterträdare till dem, säger styrelsen ordförande Rune Andersson. Anders Narvingers gedigna industriella erfarenheter från storföretag och Ann- Christine Albertssons kunskaper inom bl a polymerteknologi kompletterar vår styrelse på ett utmärkt sätt. Till revisorer för verksamhetsåret 1999 föreslås nuvarande revisorerna, aukt. revisor Reidar Peters, Arthur Andersen AB och aukt. revisor Thomas Thiel, KMPG Bohlins AB, samt revisorssuppleanterna aukt. revisor Hans Pihl, Arthur Andersen och aukt. revisor Alf Svensson, KPMG Bohlins. Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Informationsdirektör Leif Öberg, tel. 0410-670 39 (mobil 0708-540 540) eller av Trelleborg AB:s informationsavdelning 0410-670 00 (mobil 0708-55 21 69). www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/09/19990309BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/09/19990309BIT00130/bit0002.pdf