Anskaffningsvärde på utdelade Bolidenaktier fastställt

Anskaffningsvärde på utdelade Bolidenaktier fastställt Vid ordinarie bolagsstämma i Trelleborg den 22 april 1999 beslutades att dela ut dels två (2) kr per aktie, dels Trelleborgs stamaktier i Boliden Limited i förhållande till respektive aktieägares innehav av aktier i Trelleborg. För varje aktie i Trelleborg, oavsett aktieslag, erhölls 0,3908 aktie i Boliden. Anskaffningsvärdet på de av Trelleborg utdelade stamaktierna i Boliden har av Riksskatteverket fastställts till 16:50 kr per aktie. Utdelningsvärdet för 0,3908 aktier i Boliden har i konsekvens härmed fastställts till 6:45 kr. För eventuella ytterligare frågor kontakta chefsjurist Lars Wallenberg, Trelleborg AB, tel: 0410 670 41 eller Trelleborg AB:s informationsavdelning, tel: 0410 670 00. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/17/19990817BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/17/19990817BIT00660/bit0002.pdf