Överenskommelse klar med fd VD Kjell Nilsson

Överenskommelse klar med fd VD Kjell Nilsson I samband med Trelleborg AB:s styrelsemöte den 24 februari 1999 presenterade bolagets revisorer en preliminär rapport bl a om bolagets jaktarrangemang och den tidigare verkställande direktörens utnyttjande av företagets flygplan. Ett visst inslag av privat karaktär kunde inte uteslutas. För att undvika fortsatta diskussioner i frågan om kostnadernas karaktär har Kjell Nilsson valt att utbetala kontant ersättning om 475 000 kronor till Trelleborg enligt särskild träffad överenskommelse. Avtalet har granskats av bolagets revisorer utan erinran. Därmed är granskningen avslutad. Ev frågor besvaras av Trelleborg AB:s informationsdirektör Leif Öberg, tel: 0410-670 00 eller mobiltel: 0708-540 540. www.trelleborg.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/08/19990308BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/08/19990308BIT00470/bit0002.pdf