Luke Azzopardi

Luke
Luke Azzopardi, Project Manager, Trelleborg Sealing Solutions, Hal Far, Malta
Mitt jobb som projektledare går ut på att vara en brygga mellan kundens behov, som representeras av vårt säljteam, och vår tillverkningskapacitet på Trelleborg Sealing Solutions i Malta. Mina interna intressenter är direkt involverade i produktionsanläggningen. Jag erbjuder mitt stöd genom hela processen, där en produkt på en ritning blir en produkt vi tillverkar, klar att uppfylla kundens behov. 

Min roll innebär att ha ansvar för nya projekt som kommer in till oss. Olika situationer kräver olika lösningar. Det är en ständig balansgång mellan vad kunden vill ha och vad vi har kapacitet att göra. Vi måste ligga i framkant inom de områden där vi vill växa. 

Jag började på Trelleborg 2011 som tillverkningsingenjör. Efter ett år kom jag in på utbildningsprogrammet och fick sex månaders praktik i Tijuana, Mexiko. Därefter gjorde jag en intern arbetsrotation på Malta och därefter inom vårt affärsområdes FoU-center i Stuttgart. 

Efter nästan ett år i min roll har det blivit naturligt för mig att göra saker och ting på ett nytt sätt. Men för att lära mig mer tar jag in information från personer med mycket större erfarenhet än jag. Att mixa sådana kunskaper med nya idéer är definitivt ett smart sätt att vara innovativ på. En av de allra största insikterna för mig är att ”nuet hör till de redan kunniga, medan framtiden hör till dem som lär sig”. Det understryker det faktum att vi lever i en verkligt dynamisk miljö och att det alltid finns behov av förändring och förbättring. Om du vill att din roll ska vara relevant för framtiden måste du gilla förändringar.