Nyckeltal per kvartal

Nyckeltal per år

EBIT MSEK

EBIT procent

Nettoomsättning

Resultat per aktie