Fasadsystemlösningar

Lösningar för fasadsystem i aluminium

Trelleborg är en världsledande leverantör av tätningslösningar till både unika skyskrapeprojekt och standardiserade system. Under vår tid i branschen har vi utvecklat tusentals specialprofiler in-house.  Vår breda materialportfölj gör det möjligt erbjuda precis de egenskaper som efterfrågas i varje specific detalj, vår designkapacitet gör det möjligt att hantera stora projekt med många profiler och vår projekthantering ser till att det tuffa monteringsschemat på byggplatsen fortgår utan störningar. Berätta för oss om dina utmaningar i nästa fasadprojekt.

Tätningar för renovering och uppgradering

Arkitekter, ingenjörer, byggherrar, fastighetsägare, energikonsulter och entreprenörer vänder sig till Trelleborg Sealing Profiles för rådgivning om renovering av fasad- och glasningssystem. Byggnader i Europa och Nordamerika som byggdes på 70- och 80-talet hade glasningslister av neopren. Merparten av dessa installationer har sedan länge nått slutet av sin livscykel. Nya teknik inom glasningssystem gör det möjligt för fastighetsägare att öka energieffektiviteten hos det befintliga fastighetsbeståndet.

Tätningar för standardiserade fasadsystem

Samarbeta med någon som ger dig konkurrensfördelar. Våra högsta prioritet är att alltid leverera det som utlovats, tätningsprofilerna som din verksamhet förlitar sig på levereras på den utlovade leveransdagen och håller den kvalitet som du förväntar dig av oss. Vi erbjuder teknisk support, logistiklösningar och inventarieprogram för att säkerställa tillförlitlighet och flexibilitet. 

Tätningar för unika fasadprojekt

Designingenjörer, tillverkare och installatörer av komplexa projektspecifika fasadsystem förlitar sig på den tillämpningsexpertis, produktionskvalitet och kundorienterade projektledning som Trelleborg erbjuder. Integrerade tekniska innovationer tänjer på gränserna för byggnation och fasadkonstruktion. Trelleborg ligger i framkanten för utveckling av hållbara lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande miljöer.

Vackra fasader

Tidskriften T-Time nr 2 2016

Tätningar för glaspartier och entrésystem

En integrerad konstruktionslösning åstadkommer mer med mindre resurser, både vad gäller kostnader och energi. Arkitekter och fasadkonstruktörer över hela världen använder numera integrerad teknik för att tänja på gränserna som vad som är möjligt inom konstruktion. Samarbeta med Trelleborg – en global ledare inom tätningslösningar för fasadsystem.

Tätningar för takfönstersystem

Trelleborgs globala arkitektteam får regelbundet i uppdrag att granska systemdetaljer och påbörja utvecklingen av speciallösningar som uppfyller eller rent av överträffar kraven på hållfasthet. Expertis och pålitlighet är ledord som våra kunder värderar högt.

Kontakta oss

Söker du någonting som du inte kan hitta? Materialspecifikationer eller annan dokumentation. Berätta om dina utmaningarr så blir du kontaktad av en av våra skickliga representanter inom en arbetsdag.

Meddelande

*

Dina uppgifter

*
*
*
*
*
Telefon
E-post