Kalla kårar

Trelleborg - Case Study -Big & complex seals

Kylfordon kräver bakdörrar som är lufttäta men samtidigt lätta att öppna och stänga. Trelleborg löste detta problem för en tillverkare av kylbilar med hjälp av en tätningslösning som innebär överlägsen  tillslutning tack vare en speciell beläggning.

Det kostar att vara cool. Det krävs mycket energi för att hålla en konstant temperatur i kylfordon. Om det kylda utrymmet inte är lufttätt ökar kostnaden markant. Bakre dubbeldörrarna är den mest kritiska punkten, eftersom dörr-bladstätningarna måste sluta perfekt för att förhindra luftläckage.

En ledande specialkarossbyggare för kylfordon ville vässa produkternas prestanda och vände sig till Trelleborgs verksamhet för tätningsprofiler. Målet var att ta fram en ny dörrtätningslösning för små kylbilar.

– Utmaningen låg i att förbättra dör-rarnas tätningsförmåga och samtidigt göra dörrbladen enklare att manöv-rera. I förarens arbete ingår att öppna och stänga dörrarna många gånger om dagen, säger Alain Colombel, teknisk säljare för tätningsprofiler inom Trelle-borg Industrial Solutions, som hade ett nära samarbete med kunden i projektet.

Paul Neveux, Trelleborgs försälj-ningsansvarig för tätningsprofiler i södra Västeuropa, säger att detta är för-sta gången som Trelleborg har skapat en tätningslösning till bakdörrarna för kylfordon.

– För att hitta den optimala lösning-en i detta nya segment utnyttjade vi vår omfattande erfarenhet av tillämpningar från specialiserade dörrar. Vi har tagit fram stora profiler för dörrar och fasader inom byggsektorn och för tekniska dör-rar på i till exempel sjukhus och labora-torier, säger Paul Neveux.

– Vårt mål var, som alltid, att för-stå kunden och kundens problem, och bedöma om vi kunde göra skillnad. Resultatet blev att vi nu har kunskap som vi kan bygga vidare på för andra kyltillämpningar.

Trelleborgs lösning

ätningslösningen består av fyra olikformade stora EPDM-profiler tillsammans med fyra olika gjutna hörn av EPDM. EPDM-materialets beståen-de elasticitet ger tillförlitlighet under en lång brukbarhetstid.

Profilerna extruderas och kapas till önskad längd. De för-enas via hörnen med hjälp av en övergjutningsprocess och bil-dar en rektangulär ram för insi-dan av varje dörr. Profilerna har fyra till sex tätningsläppar, som måste vara raka men så tun-na som möjligt. Sammankopp-lingen mellan de vertikala och horisontella profilerna med de gjutna hörnen är en teknisk utmaning som kräver stor pre-cision, då alla profiler är olika.

En speciellt utvald belägg-ning på tätningsläpparna i  kontakt med fordonet ger rätt motstånd samtidigt som tät-heten bevaras.

Our solution maintains the airtightness,
makes it easier to open & close the doors
good for the driver and the environment