Energismarta tätningar

Trelleborg - Case Study - Energy-Saving Seals for Ventilation Systems

Nära samarbete var nyckeln när ventilationsföretaget Rasch AB fick problem med tätningarna för en av företagets spjällprodukter.

Dagens ventilations­system ska inte bara kunna hantera stora luftflöden för att kunna ventilera allt tätare fastigheter. I en tid av ökande klimat­ och miljöhän­syn blir det också allt vanligare med intelligent styrning av systemen så att de kan variera luftflödet till där behovet finns, eller inte finns. På så sätt kan energiförbrukningen minimeras — ett allt viktigare krav från fastighetsbolag och fastighets­förvaltare där många vill bli miljö­certifierade enligt den internatio­nella BREEAM­standarden.

En viktig länk för att nå målet med låg energiförbrukning är de rörliga spjäll som installeras i fastig­hetens ventilationssystem. Trenden är att det installeras allt fler sådana aggregat i moderna hus.

Och här kommer Rasch AB in. Ursprungligen ett  familjeföretag startat av tre bröder på 1930­talet har Rasch AB idag vuxit till en av Sveriges ledande tillverkare av olika typer av ventilationsprodukter, bland annat brandskydd och luft­spjäll för installationer, i allt från kärnkraftverk och gruvor till skolor, kontor och shoppingcenter.

När Rasch för några år sedan genomförde en  produktutveckling för att göra konstruktionen av ett av sina större jalusispjäll lättare och nättare dök ett problem upp: med befintlig tätningslist blev det för tungt för elmotorerna att stänga jalusierna ordentligt.

— Då ringde vi Peter Somvall, vår kontakt på Trelleborg, för att se om vi tillsammans kunde hitta en lös­ning på problemet, berättar Anton Berner, produktutvecklare på Rasch.

Carina Ström, inköpsansvarig på Rasch AB, instämmer:

— Vi fick direkt en bra dialog och ett bra samarbete, och Trelleborg har verkligen hjälpt oss mycket i processen, säger hon.

Trelleborgs team gick grundligt till väga för att gå till botten med Raschs problem. Peter Somvall, affärsutvecklare för tätnings­profiler inom Trelleborg Industrial Solutions, tog med sig en  designer och en produktutvecklare till anläggningen i Motala för att disku­tera med företagets produktutveck­lare och montörer.

— Vi såg snabbt att det var ett designproblem, inte ett material­problem, säger Peter Somvall.

Därefter vidtog en process som alla inblandade beskriver som en ”tajt relation” där även Anton Berner och hans kollegor besökte Trelleborg i Värnamo.

— Vi hade ett väldigt bra sam­arbete. Peter och hans medarbe­tare kom till oss och klämde och kände, tog prover, simulerade och analyserade och kom sedan upp med en skiss som vi sedan diskute­rade och  justerade. Under proces­sen tog vi också fram en prototyp som vi testade här i Motala, säger Anton Berner.

Produktutveck-laren Anton Berner uppskattar samarbetet med Peter Somvall från Trelleborg vilket  resulterade i skisser och en prototyp som testades på plats i anläggningen i Motala.

Peter Somvall betonar att det var viktigt för Trelleborgs team att lyss­na på montörerna, då nyckeln till en framgångsrik produkt handlar om att hitta en lösning som är lätt att montera.

— Vi vet att det är på byggarbets­platsen som det kostar pengar. Därför är det viktigt för oss att  hitta monteringsvänliga lösningar som dessutom måste kunna produceras i stora volymer och samtidigt klara stränga toleranskrav.

Trelleborg är sedan många år en viktig leverantör av tätnings­lösningar till Raschs  produkter och Peter Somvall säger att Trelleborg fått många lärdomar av utvecklingsarbetet med det stora jalusispjället.

— Det har påverkat hela produkt­sortimentet hos Rasch. Våra tät­ningslösningar bidrar till att alla företagets spjäll nu går lättare att vrida, säger han.

ill_about_us_bg_rgb
”Vi hade ett väldigt bra samarbete. Under processen tog vi också fram en prototyp som vi testade här i Motala”

Anton Berner, Rasch