Ägarstruktur - Trelleborg AB

Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 31 Mars 2017

Nr  Ägare Andel av kapital, % Andel av röster, %
 1  Dunkerintressen*  10,51  54,02
 2  AMF Försäkring & Fonder
 6,81  3,50
 3  Didner & Gerge fonder
5,542,85
 4 Lannebo Fonder
 3,29  1,69
 5 Första AP-Fonden
 3,23 1,66
 6 SEB Fonder 2,65  1,36
 7 Handelsbanken Fonder
 2,20 1,13
 8 Swedbank Robur Fonder 2,16  1,11
 9  Allianz Global Investors
2,131,10
 10 Henderson Global Investors2,121,09

Total

 40,64

69,50

Källa: Holdings, Modular Finance AB

 * Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.