Aktiefakta - Trelleborg AB

Aktiefakta

Trelleborgs B-aktie är sedan 1964 noterad på Nasdaq Stockholm.

Nyckeltal per aktie

SEK
2015   2014 2013 2012 2011

Kvarvarande verksamheter

   
Resultat  9,60  8,23  6,08 6,56  4,88 
Resultat exklusive jämförelsestörande poster
 10,27  8,88  7,40  6,31  5,26 
Totalt          
Resultat1)
 9,60  8,20  5,93  7,53  6,71
Eget kapital per aktie1)
 68,70  65,54  54,72  51,56  49,20
Utdelning per aktie2)  4,00  3,75  3,25  3,0  2,50
Utdelning i % av resultatet per aktie   42  46 55 40  37 
Direktavkastning, % 
 2,4  2,8  2,5 3,7   4,2
Börskurs B-aktien 31 dec, senaste betalkurs  164,80 132,00   127,90  80,55  59,75
 Utdelning totalt, MSEK  1 084 1 017   881 813  678 
P/E-tal  17  16  22  11
1) Inga utspädningseffekter förekommer.
2) Enligt styrelsens och VD:s förslag.

Antal aktier (exklusive Trelleborg AB:s egna)

 2015 2014 2013 2012 2011
per 31/12  271 071 783

271 071 783

271 071 783

271 071 783

271 071 783

i genomsnitt 271 071 783
271 071 783  271 071 783
271 071 783  271 071 783