Privacy Notice and legal disclaimer

Web sitesi ve e-posta Gizlilik Bildirimi - Trelleborg

1. Giriş 

Web sitemizi ziyaret ederken, TWS Italia Spa RM-907676 Via nazionale Tiburtina 143 IT-00010 ("Trelleborg", "biz", bize") sizin hakkınızdaki kişisel verileri ("Kişisel Veriler") toplayıp işleyebilir.

Bu gizlilik bildirimi ("Gizlilik Bildirimi"), web sitelerimizde hangi Kişisel Verilerin toplanacağını ve Kişisel Verilerin hangi amaçlarla işleneceğini düzenler. Bu Gizlilik Bildiriminde "işleme" kavramı, bilgilerin toplanması, ele alınması, depolanması, paylaşılması, erişimi, kullanımı, aktarılması ve imha edilmesi dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizi içeren tüm etkinlikleri kapsayacak şekilde kullanılır. 

"İlgili Veri Gizliliği Kanunları", başta zaman zaman Trelleborg için geçerli olabilecek Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından gizlilik hakları olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla ilgili denetim mercileri tarafından hazırlanan yönetmelikler dahil olmak üzere tüm yasa ve yönetmelikleri ifade eder. Bunlara diğerlerinin yanında Veri Koruma Direktifi 95/46/EC ve kişisel verilerin işlenmesi ile bu tür verilerin serbest dolaşımı hakkında 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Parlamentosu Yönetmeliği (AB) 2016/679 ve 27 Nisan 2016 tarihli Konsey Yönetmeliği ve ilga edici Direktif 95/46/EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ("GDPR") hükümlerini uygulayan veri koruma kanunları ile yönetmelikler dahildir.

"Kişisel Veriler", kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilgili her türlü bilgi olarak tanımlanır.

2. Çerezler – Kişisel Verilerinizi neden toplayıp işliyoruz 

Trelleborg, web sitemizi ziyaret ettiğinizde siz ve cihazınız (telefon veya bilgisayar gibi) hakkında bilgiler toplamak için çerezler ve başka benzer teknolojiler kullanır. Trelleborg'un çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi ve Kişisel Verilerinizin mevcut kullanım amaçlarının bir açıklaması için lütfen çerez politikamızı görüntüleyin. Çerezleri şu amaçlar için kullanırız:  

2.1. Sizinle kurduğumuz etkileşimleri kişiselleştirmek - ilgili ürün ve hizmetler sunmak 
  

Web sitelerimizi, giriş sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde ve bu web sitelerinde form gönderdiğinizde, müşteri olarak sizi daha iyi anlamak ve sizinle kurduğumuz etkileşimleri kişiselleştirmek (örneğin, beğenebileceğinizi düşündüğümüz ürün ve hizmetleri göstermek için) amacıyla Kişisel Verilerinizi toplayıp işleyebiliriz. 
Web sitesini nasıl kullandığınıza, örneğin nereye tıkladığınıza, ziyaret sıklığınıza, her ziyarette geçirdiğiniz süreye vb. bakıyoruz. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
IP adresi
Cihaz kimliği
Ülke veya bölge
Posta kodu
E-posta adresi
Adı
Soyadı
Şirket/kuruluş adı 
İş rolü
Telefon numarası
İş sektörleri 
İlgi alanları 
Belge indirme, Video görüntüleme, gönderilerden iletişim, sayfa görüntüleme, ziyaret sıklığı vb.
Trelleborg.com sayfasını ziyaret etmeden önceki özgün kaynak ("yönlendirme"), örneğin, web sitemize ziyaretinizi yönlendiren e-posta bağlantısı, web sitesi, sosyal medya gönderisi, reklam tıklamaları vb.
 
Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesi, müşteri olarak sizi daha iyi anlamaya ve size ilgili ürün ve hizmetleri göstermek amacıyla sizinle etkileşimlerimizi kişiselleştirmeye yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için yasal bir gerekçeye dayanmalıdır, madde 6.1 f) GDPR. 

2.2. Potansiyel müşterileri ve iş fırsatlarını belirlemek  

Web sitelerimizi, giriş sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde ve bu web sitelerinde form gönderdiğinizde, müşteri veya iş fırsatı olma potansiyelinizi belirlemek için Kişisel Verilerinizi toplayıp işleyebiliriz. Web sitesini nasıl kullandığınıza, örneğin nereye tıkladığınıza, ziyaret sıklığınıza, her ziyarette geçirdiğiniz süreye vb. bakıyoruz. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
IP adresi
Cihaz kimliği
Ülke veya bölge
Posta kodu
E-posta adresi
Adı
Soyadı
Şirket/kuruluş adı 
İş rolü
Telefon numarası
İş sektörleri 
İlgi alanları 
Belge indirme, Video görüntüleme, gönderilerden iletişim, sayfa görüntüleme, ziyaret sıklığı vb.
Trelleborg.com sayfasını ziyaret etmeden önceki özgün kaynak ("yönlendirme"), örneğin, web sitemize ziyaretinizi yönlendiren e-posta bağlantısı, web sitesi, sosyal medya gönderisi, reklam tıklamaları vb.

Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, potansiyel müşterileri ve iş fırsatlarını belirlemeye yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR.  

2.3. Kullanım eğilimlerini belirlemek ve istatistikleri derlemek 

Web sitelerimizi, giriş sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde ve bu web sitelerinde form gönderdiğinizde, kullanım eğilimlerini belirlemek için istatistiksel amaçlarla anonim hale getirilmiş Kişisel Verilerinizi toplayıp işleyebiliriz. Ülke ve bölge ayarları gibi yerlerden kullanıcılarımızın hangi coğrafi bölgelerde bulunduğuna bakarız. 
Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, kullanım eğilimlerini belirlemeye ve istatistikler derlemeye yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR.  


3. Kişisel verilerinizi neden toplayıp işliyoruz

3.1. Haber Bültenleri, Kataloglar ve Basın Bültenleri gibi bilgileri sağlamak   

Haber bültenlerine, kataloglara ve Trelleborg ve işi ile ilgili benzer bilgilere abone olursanız ya da söz konusu bilgileri tek seferlik sipariş ederseniz, size istediğiniz aboneliği veya bilgileri sağlamak amacıyla Kişisel Verilerinizi işleriz. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
Ad
Soyadı
E-posta adresi
Telefon numarası
Şirket/kuruluş
İlgi alanları

Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, istediğiniz abonelik ve bilgileri size sağlamaya yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR. Web sitesi formunda * ile işaretli bilgileri sağlamazsanız, size istediğiniz hizmeti sunma imkanımız olmayacaktır.  

3.2. Sorularınızı yanıtlamak ve genel olarak Geri Bildirimleri işleme almak 

Web sitelerimizin birçoğu, ziyaretçinin hizmetlerimiz ve işimiz hakkında soru sormak ve geri bildirimde bulunmak üzere bize ulaşmasına yönelik işlevsellik sunmaktadır. Bu tür işlevleri kullandığınız durumlarda Trelleborg, sorularınızı yanıtlamak ve sizden alınan geri bildirimi işleme koymak için Kişisel Verilerinizi işleyecektir. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır: 
Ad
Soyadı
E-posta adresi
Adres
Telefon numarası
Yaptığınız geri bildirimler ve yorumlar 
Web sitesi kaynağı

Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, sizden gelen soruları yanıtlamaya ve geri bildirimleri işleme koymaya yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR. Web sitesi formunda * ile işaretli bilgileri sağlamazsanız, size istediğiniz hizmeti sunma imkanımız olmayacaktır.

3.3. E-posta, faks ve benzeri yöntemlerle kurduğunuz iletişimi ve gönderdiğiniz siparişleri ya da şikayetleri işleme almak

Çalışanlarımızdan birine e-posta veya faks gönderirseniz, isteğinizi veya siparişinizi gerçekleştirmek amacıyla sağlanan Kişisel Verilerinizi işleyeceğiz. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
Ad
Soyadı
E-posta adresi
Adres
Telefon numarası
Sağladığınız diğer Kişisel Veriler


Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, sizden gelen istekleri yanıtlamaya ve siparişleri ya da şikayetleri işleme koymaya yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR.

3.4. Kişisel Web Sitesi Kullanıcı Hesapları oluşturmak 

Trelleborg web sitelerinin bazıları, kullanıcıların oturum açma bilgileri ile bir kişisel kullanıcı hesabı oluşturmasına olanak tanır. Bu tür web sitelerinde ve bir kullanıcı hesabı oluşturmanız durumunda, Trelleborg kişisel kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve yönetmek, oturum açma bilgilerinizi oluşturmak, hesabınıza erişim izni vermek ve aboneliklerinizi ve/veya isteklerinizi yönetmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
Ad
Soyadı
E-posta adresi
Müşteri numarası
Telefon numarası
Abonelikleriniz ve/veya istekleriniz
 
Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcı hesabınızı oluşturup yönetmeye ve sizinle yapılan kullanıcı hesabı sözleşmesini gerçekleştirmeye meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 b) ve f) GDPR. Web sitesi formunda * ile işaretli bilgileri sağlamazsanız, size istediğiniz hizmeti sunma imkanımız olmayacaktır.

3.5. Hizmet ve ürünlerimizle ilgili şikayetleri yönetmek

Web sitelerimizin bazıları, hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak bize şikayet göndermenize olanak tanır. Şikayette bulunduğunuzda Trelleborg şikayetinizi araştırmak, yönetmek ve yanıtlamak amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyecektir. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır: 
Ad
Soyadı
E-posta adresi
Telefon numarası
Müşteri referans numarası
Şirket/kuruluş
Yaptığınız şikayetler ve yorumlar
Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, şikayetinizi araştırmaya, yönetmeye ve yanıtlamaya yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR. Web sitesi formunda * ile işaretli bilgileri sağlamazsanız, size istediğiniz hizmeti sunma imkanımız olmayacaktır.

3.6. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili fiyat teklifi isteğinizi veya siparişinizi yönetmek 

Web sitelerimizin bazılarında, Trelleborg tarafından sunulan ürün ve hizmetler için fiyat teklifi isteyebilir veya siparişte bulunabilirsiniz. Bize bir fiyat teklifi isteği veya sipariş gönderdiğinizde Trelleborg isteği veya siparişi yönetmek amacıyla Kişisel Verileri işleyecektir. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır: 
Ad
Soyadı
E-posta adresi
Adres
Telefon numarası
Şirket/kuruluş
Kuruluş numarası 
Fatura adresi 
Müşteri numarası

Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, siparişinizi yönetmeye yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR. Web sitesi formunda * ile işaretli bilgileri sağlamazsanız, size istediğiniz hizmeti sunma imkanımız olmayacaktır.

3.7. Yasal yükümlülüklere uymak 

Trelleborg muhasebe ve vergi gibi yasal yükümlülüklere uymak için Kişisel verileri işler. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
Ad
Soyadı
İşlem verileri 
Amaç için gerekli diğer bilgiler

Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, Trelleborg'un yasal yükümlülüklere uyumu için işlemenin gerekli olmasıdır, madde 6.1 c) GDPR.

3.8. Yasal hak taleplerini belirlemek, uygulamak ve savunmak

Trelleborg, nadiren meydana gelen anlaşmazlıklar durumunda yasal hak taleplerini belirlemek, uygulamak ve savunmak amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyebilir. 

Bu amaçlarla işlenen Kişisel Veriler şunlardır:
Ad
Soyadı
İşlem verileri 
Amaç için gerekli diğer bilgiler
Kişisel Verilerinizin yukarıdaki şekilde işlenmesinin yasal dayanağı, yasal hak taleplerini belirlemeye, uygulamaya ve savunmaya yönelik meşru amacımızı yerine getirmek için işlemenin gerekli olmasıdır, madde 6.1 f) GDPR.

4. Kişisel verilerinizi elde tutma süremiz

Trelleborg, Trelleborg’un tabi olduğu yerel kanunun istediği veya izin verdiği daha uzun bir elde tutma süresi olmadıkça Kişisel Verileri bu Gizlilik Bildiriminde ana hatlarıyla verilen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacaktır. Elde tutma süremizi belirlemek için aşağıdaki kriterleri kullanıyoruz: (i) sizinle (şahsi olarak veya kurumsal müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ya da faaliyet ortaklarımızın ya da medya kuruluşlarının birindeki çalışan rolünüzle ya da yatırımcı/sahip, yönetim kurulu üyesi ya da analiz uzmanı olarak) ilişkimiz devam ettiği sürece; (ii) Trelleborg’un tabi olduğu yasal yükümlülükler (vergi ve muhasebe yükümlülükleri gibi) gerektirdikçe ve (iii) hukuki konumumuz ışığında uygun oldukça (ilgili zaman aşımları gibi).


5. Kişisel verilerinizin ifşası ve aktarımı 

Grup şirketleri 

Trelleborg işlenen Kişisel Verileri Trelleborg grubu bünyesindeki diğer şirketlere ifşa edebilir. Trelleborg her türlü aktarımda Avrupa Komisyonu Standart Sözleşme Hükümlerini uygulayan bir Grup İçi Veri Aktarımı Sözleşmesi yaparak, Trelleborg Group bünyesinde Kişisel Verilerinizin böyle bir aktarımı söz konusu olursa Kişisel Verilerinizi uygun şekilde koruyacağını kesinleştirmiştir.

Diğer alıcılar
Mahkemeler ve kurum dışı danışmanlar: Aktarımın amacı: Yasal hak taleplerini uygulamak, belirlemek veya savunmak için. Yasal dayanak: Anlaşmazlıkların yetkili mahkemelerce çözülmesi için kendi meşru çıkarlarımızın yanı sıra sizinkileri karşılamak.
[Diğer alıcılar]
Trelleborg adına hareket eden veri işleyiciler 

Trelleborg ayrıca Kişisel Verileri Trelleborg’un talimatlarına uygun olarak işleyen satıcılar ve hizmet sağlayıcılar gibi harici kişilere ifşa edebilir. Bu tür bir ifşa Kişisel verilerin AB/AEA dışına aktarılmasını gerektirirse, Trelleborg aktarım yapan Trelleborg şirketi ile alıcı harici kişi arasında Avrupa Komisyonu Standart Sözleşme Hükümlerinin imzalandığından emin olacaktır. Alternatif olarak, bu tür aktarımlardan önce başka koruma önlemleri uygulanacaktır.

6. Güvenlik

6.1. Kişisel Verilerinize erişim güvenliğinin, teknolojinin mevcut durumu, uygulama maliyetleri ve işlemenin niteliği, kapsamı, bağlamı ile amaçlarının yanı sıra riski göz önünde bulundurularak uygun koruma önlemleri uygulanarak sağlanacağından emin olacağız. Bu taahhüdü desteklemek amacıyla, Kişisel Verilerinizi yetkisiz veya yanlışlıkla yok etme, değiştirme ya da ifşa etme, kötüye kullanma, hasar verme, hırsızlık ya da yanlışlıkla kaybetme veya yetkisiz erişime karşı korumak için uygun teknik, fiziksel ve kurumsal önlemleri uygulamaya aldık.

7. Haklarınız 

7.1. Düzeltme hakkı 

Trelleborg Kişisel Verilerinizin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güncelliğini korumak için İlgili Veri Gizliliği kanunlarına uygun adımlar atacaktır. Sizinle ilgili herhangi bir Kişisel Verinin yetersiz, eksik veya hatalı olduğunu belirlerseniz, Kişisel Verileri düzeltme yetkinizi kullanabilirsiniz. 

Ayrıca, hakkınızda işlediğimiz Kişisel Verilere erişim isteme hakkınız vardır. 


7.2. 25 Mayıs 2018 itibarıyla diğer haklar 

25 Mayıs 2018’den itibaren İlgili Veri Gizliliği Kanunları kapsamında düzeltme hakkına ek olarak şu yetkilere sahipsiniz: 

(i) Erişim

Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğine yönelik onay isteyebilir ve işlenmişse Kişisel Verilerinize erişim talebinde bulunabilir ve işleme amacı gibi ek bilgiler isteyebilirsiniz. Ayrıca, işlemeden geçen Kişisel Verilerin bir kopyasını alma yetkiniz vardır. İstek elektronik yollarla gönderilirse, aksi yönde talebiniz olmadıkça bilgiler yaygın olarak kullanılan bir elektronik biçimde sağlanacaktır. 

(ii) Belirli işleme şekillerine itiraz etmek

İşlenen Kişisel Verilerinizin işlenmesine meşru bir çıkara dayanarak, özel durumunuzla ilgili gerekçe göstererek ya da doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz edebilirsiniz. E-posta ile abonelik almayı seçtiyseniz her e-posta, gelecekteki iletişimden kaydınızı silebileceğiniz, kolay erişilebilir bir vazgeçme seçeneği içerecektir.

(iii) Silme

Kişisel Verilerinizin toplandığı amaçlar için artık gerekli olmaması gibi belirli durumlar altında Kişisel Verilerinizi sildirebilirsiniz.

(iv) İşlemenin kısıtlanması

Kişisel Verilerinizi yalnızca örneğin işlemenin kanuna aykırı olduğu ancak Kişisel Verilerinizin silinmesini istemediğiniz durumlar gibi belirli koşullar altında Kişisel Verilerinizin depolanmasını içerecek şekilde işlemeyle sınırlandırmamızı isteyebilirsiniz.

(v) Onayın geri çekilmesi

İşlemenin onayınıza dayalı olduğu durumlarda, Kişisel Verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. 

(vi) Verilerin Taşınabilirliği

Onayınız dayanarak veya işleminin sizinle yaptığımız sözleşmeyi gerçekleştirmek için gerekli olması gerekçesiyle, işlenen Kişisel Verilerin makinede okunabilir bir kopyasını almayı isteyebilir ve Trelleborg’a hangi verileri sağladığınızı sorabilir (verilerin taşınabilirliği) ve bilgilerin başka bir veri denetleyicisine aktarılmasını isteyebilirsiniz (mümkün olan durumlarda). 

7.3. Denetleyici kuruma yapılan şikayetler

İlgili Veri Gizliliği Kanunları kapsamında belirtilmesi durumunda, her zaman yetkili veri koruma merciine Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili şikayette bulunma hakkına sahip olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Veri koruma merciine buradan ulaşılabilir: Swedish Datainspektionen.


8. İletişim bilgileri


Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa ya da herhangi bir hakkınızı kullanmak ya da herhangi bir aktarım durumunda Kişisel Verilerinizi korumak için uygulanan koruma mekanizmalarının bir kopyasını almak isterseniz aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak Trelleborg ile iletişim kurun. 


TWS Italia Spa RM-907676
Via nazionale Tiburtina 143 IT-00010 İtalya
info.tws@trelleborg.com