Ledad Dumper | Trelleborg Wheels SW

Ledad Dumper

EMR-sortimentet är designat för ledade dumper-, lastare- och väghandlingsapplikationer och är idealiskt för alla typer av transport- och lastningsarbeten och extremt mångsidig inom industrier som infrastruktur, byggnadskonstruktion och landskapsarkitektur.

2Produkter
Earth Moving Radial Tires 1030
  • Delivers premium damage protection and durability
  • Provides control and perfect grip on sand, rock, gravel or soil
  • Keep the machine fuel consumption low
Visa mer

Radialdäck för jordförflyttning EMR 1042
  • Levererar bästa skydd mot skador och högsta hållfasthet
  • Erbjuder kontroll och perfekt grepp på sand, sten, grus eller jord
  • Håller nere maskinens bränsleförbrukning
Visa mer