Förnybar energi och innovation

Nu kommer solen

Solpaneler, liksom andra förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft är en branch under stark utveckling. 

”Solpanelsmarknaden blir allt hetare och tack vare vår materialexpertis kan vi leverera exakt rätt materialblandning för tätningsprofiler som klarar extrem hetta och krävande förhållanden”, säger Peter Somvall, marknadsutvecklingschef för Trelleborgs tätningsprofilverksamhet. 

Trelleborg har utvecklat och tillverkat innovativa tätningsprofiler för solenergibranschen i över 10 år.  

”Sedan Trelleborg valde att satsa på utveckling av tätningsprofiler för solpaneler har vi fördjupat vår kunskap om användningsområden och marknader för de tre huvudtyperna av solpaneler: solfångarpaneler, solcellspaneler och fotosyntespaneler”, säger Peter Somvall.   

Tätningsprofiler för solpaneler har flera funktioner. De förhindrar att damm och partiklar tränger in i systemet och håller samtidigt glaset på plats. Inuti solpanelen kan det finnas tätningar som fungerar som distanshållare för att skapa rätt avstånd mellan systemkomponenterna. 

”Både de invändiga och utvändiga tätningarnas värmebeständighet är naturligtvis en kritisk aspekt. Solpaneler utsätts för extremt höga temperaturer. Detta gäller i synnerhet före installation av vattenvärmande paneler när vattencirkulationssystemet startas och börjar kyla panelerna.” 


Peter Somvall at head quarter”Utmaningen är att finna rätt materialblandning som motstår påfrestningarna och minimerar frigörandet av ämnen i gummit när det värms upp, vilket kan leda till en vitaktig beläggning på glaset.”  

”Vi har de resurser som krävs för att kunna anpassa våra lösningar efter kundens behov. Vi använder oss av lärdomar från andra teknikområden där höga temperaturer är en faktor och drar nytta av vår befintliga expertis för att utveckla en optimerad tätningsprofil av flerkomponentsmaterial. Under åren har vi samlat på oss omfattande expertis inom solpanelssegmentet.

”Vi fokuserar på att tillverka en tätning som har rätt egenskaper och är lätt att bearbeta och montera. En aspekt som har förändrats under årens lopp, särskilt när det gäller solpaneler för hustak, är att utseendet har blivit allt viktigare – både solpanel och tätningsprofil måste se bra ut.”


 


Peter hänvisar till kommande utvecklingsprojekt som kan vara av stor vikt för framtida tätningslösningar, exempelvis fullt integrerade solpanelstaksamt stora framsteg inom utvecklingen av fotosyntespaneler. Han betonar: ”Jag tror att det kommer att finnas stor efterfrågan på ett transparent solpanelssystem som kan integreras i byggnadsfasader.” 

”Solpaneler, liksom andra förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft,  är ett viktigt fokusområde för oss. Marknaden och tekniken utvecklas snabbt. Vi har nära samarbeten med våra kunder för att hålla jämna steg med utvecklingen och ligga i framkant.”