Förnybar energi –

Förnybar energi och kraftproduktion

Trelleborgs tätningsprofiler för solenergi utvecklas i samverkan i branschen och blir standarder som utvecklas parallellt med pågående innovation. Kraftproduktion sker i tuffa miljöer och därför ställs höga krav på alla komponenter i tillämpningen. Vi inser värdet av de löften som ni ger era kunder.

Förnybar energi och kraftproduktion - en industriell överblick

Omkring 20% av jordens energiproduktion kommer från förnybara energikällor, men om vi vill ha en hållbar värld så måste den andelen öka. Trelleborg arbetar för att den framtida kraftproduktionen av vind-, vatten-, våg- och solenergi ska växa fram säkert och snabbt.

Våra produkter och tjänster inom förnybar energi och kraftproduktion 

Runt 20% av all elektricitet är redan från förnyelsebara energikällor, men om vi vill ha en hållbar värld måste vi göra mer. Det är Trelleborgs strävan att fokusera på att göra vind, vatten, våg och solenergi effektiv och tillgänglig.

som sätter standarder
Trelleborg extruderade tätningsprofiler för solpaneler

Vi satsar på framtidens lösningar

Läs den här testrapporten om effektiv tätning i solenergitillämpningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Söker du någonting som du inte kan hitta? Materialspecifikationer eller annan dokumentation.
Berätta om dina produktpreferenser så blir du kontaktad av en av våra skickliga representanter inom en arbetsdag.

*
*
*
*
*
*
Telefon
E-post
Temperatur F och C