Tätningar för balkongräcke

Systemet som ger alla bättre säkerhet

Nystartade företag bygger ofta på briljanta idéer.

När det väl är dags att förverkliga idén blir det arbetet betydligt enklare om ett väletablerat företag som Trelleborg tar på sig en större roll än att bara vara leverantör.
– När ägaren och grundaren av Smart Rail, Johan Kohmann, först kontaktade mig och förklarade sitt koncept, så blev jag imponerad. Istället för att bara sälja en gummiprofil blev jag allt djupare involverad i hans verksamhet, jag tog kontakt med hans övriga leverantörer och samarbetade med dem för att utveckla den bästa möjliga lösningen, säger Peter Somvall, marknadsutvecklare inom Trelleborg Industrial Solutions.

Smart Rail tar säkerheten med glasräcken till en helt ny nivå, samtidigt som man förbättrar estetiken och gör räcken mycket lättare att installera och underhålla. Det är ett modulsystem som fungerar ungefär som legobitar – glaspanelerna kan sättas ihop utan verktyg.
Jämfört med andra lösningar kan aluminiumskenorna placeras med mycket större mellanrum. – Tanken bakom Smart Rail är att öka säkerheten på balkongräcken

av glas. Jag har teknisk bakgrund och är övertygad om att det finns en marknad för säkrare produkter, men då gäller det att definiera höga krav och dokumentera att man kan uppfylla dem, säger Johan Kohmann, som började arbeta med Smart Railprojektet 2010, efter att ha pensionerats från sitt arbete som värderingsman inom maskin och bygg.

Peter Somvall at head quarter

Smart Rail-systemet är patentsökt och på väg ut på marknaden. Det bygger på härdat, laminerat och värmebehandlat glas, aluminiumskenor som uppfyller norska säkerhetsstandarder och en speciell tätningsprofil från Trelleborg. Glasräcket erbjuder hög säkerhetsnivå och har testats med tre gånger större krafter än normerna föreskriver. 


 – Stödet från Trelleborg har varit avgörande för att vi skulle komma så här långt. Vi har gemensamt åtagit oss uppgiften att uppnå perfektion och vara bäst. Stödet går utöver själva produkten. Trelleborg hjälper oss att utveckla vår marknad. Jag drar enorm nytta av deras kunskaper, säger Johan Kohmann.
Peter Somvall kommentarer: – Som säljare ser jag ett stort värde i att utveckla min kunds verksamhet – att vara kundens sparringpartner. Man kan nå så mycket längre genom att samarbeta.

Den erfarne Silicon Valley-entreprenören Mark Robinson har också insett potentialen i Smart Rail och har gått in som styrelseledamot. – Vårt samarbete med Trelleborg är en riktig win-win-situation. Trelleborg hjälper oss att bli kända samtidigt som de kan ge sina kunder ett bättre erbjudande i form av en lösning som de inte skulle ha tillgång till utan vårt ömsesidiga samarbete.
Den potentiella marknaden för Smart Rail är enorm, eftersom räckena löser ett säkerhetsproblem, samtidigt som de ser mycket bättre ut än konventionella räcken. Vår nära relation med Trelleborg är avgörande för att nå ut till marknaden, säger Mark Robinson.
Johan Kohmann kommenterar: – Vi håller nu på att utveckla ett kompletterande system för att glasa in balkonger. Även här gäller samma enkla legoprincip – bara att klicka fast glaspanelerna i skenorna.

fakta


Smart Rail-systemet

Det patentsökta Smart Rail-systemet är modul-baserat. Enskilda glaspaneler klickas ihop som legobitar, vilket gör systemet lätt att installera och tillåter längre glassektioner mellan aluminiumskenorna. Glaset som används är härdat, laminerat och värmebehandlat. Trelleborg bidrar med specifikt utvecklade gummiprofiler. Lösningen har testats av oberoende instans och klarar en belastning på 5,15 kN. Norska byggnormer kräver 1,5 kN.