Silikontätningar för fasader –

Sofistikerade former

Sky Tower: ett fasadprojekt i samarbete med lokal expertis

Sky Tower i Wroclav

Trelleborgs specialtätningar används i Aluprofs fasadsystem i aluminium på Polens högsta byggnad – Sky Tower. Skyskrapan var det första i en rad framgångsrika samarbetsprojekt mellan Trelleborg och Aluprof S.A. över hela världen. 

”Extremt höga krav ställs på tätningarna i glas- och aluminiumfasader för höghus”, säger Adam Mękarski, försäljningschef inom fasadtätningar för Polen hos Trelleborg Industrial Solutions. ”De ska verka ljuddämpande, förhindra luftdrag, skydda mot fukt och absorbera rörelser i konstruktionen. Den största utmaningen är att finna praktiska lösningar som tillfredsställer arkitektens vision, vilket innebär att varje tätning måste specialtillverkas.”


Trelleborg utvecklade 11 olika specialtätningar för Sky Tower i nära samarbete med Aluprof och tillverkade över 200 000 meter tätningsprofil för Aluprofs fasadelement. Aluprof är en av Europas ledande leverantörer av aluminiumsystem för byggbranschen. Förutom fasadsystem levererar företaget system för fönster, dörrar, rulljalusier och grindar. 

Sky Tower är Polens högsta byggnad och den enda skyskrapan i Wrocław. Den 51 våningar höga byggnaden invigdes 2012 och inhyser kontor, bostadslägenheter och restauranger. 

”Sky Tower-projektet var väldigt speciellt – det krävde väldigt sofistikerade tätningar för väldigt sofistikerade former. Tätningarna är extremt stora och många av dem har ett flertal hålrum”, fortsätter Adam. 

”Vi har många års erfarenhet av konstruktion av fasadtätningar och agerade som samarbetspartner under projektets gång – från val av material till konstruktion och testning. Våra ingenjörer använder sina kunskaper och erfarenheter för att finna en optimal lösning för varje specialtätning. Den här typen av projektspecifik tätning kan vara mycket komplex och inte alla aktörer klarar av att tillverkare så på pass komplicerade tätningar. Vi har inte bara den tillverkningskapacitet som krävs, utan även de stränga kvalitetskontroller som garanterar högsta produktkvalitet i stora produktionsserier.” 


Trots att Trelleborg har samarbetat med Aluprof i olika tätningsprojekt i över 10 år, var Sky Tower det första höghusprojektet. Det framgångsrika samarbetet har lett vidare till ett antal nya höghusprojekt tillsammans med Aluprof, bland annat tre prestigeprojekt i New York. 


”Sky Tower-projektet visar vad vi kan uppnå med hjälp av Trelleborgs ingenjörsexpertis”, avslutar Adam. ”Vi är mycket nöjda över det fortsatta partnerskapet med Aluprof i internationella sammanhang – projekt som alla kräver väldigt avancerade fasadtätningar.”

Relaterad information

Om du tyckte att den här artikeln var intressant rekommenderar vi att du läser vidare genom att klicka på bilderna nedan.