Personuppgifter

Personuppgiftspolicy för webbplats, e-post och avtal – Trelleborg

1. Introduktion

Trelleborg ansvarar för hur vi hanterar dina personuppgifter. Trelleborg omfattar Trelleborg AB (publ) (ett publikt bolag med säte i Sverige, organisationsnummer 556006-3421) och dess dotterföretag (nedan gemensamt kallade ”Trelleborg” eller ”vi” eller ”vår”). För tillämpningen av gällande dataskyddslagar (enligt definitionen nedan) kontrolleras av en filial eller ett dotterföretag till Trelleborg som du har instruerat eller som tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller kommunicerar med dig, och varje sådan enhet anses som en oberoende personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta meddelande gäller samtliga sådana enheter.


I detta integritetsmeddelande beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in på våra webbplatser webbplatser, via e-post och/eller genom att ingå och fullgöra ett avtal med ett företag som du representerar samt i vilka syften som personuppgifterna behandlas. I hela integritetsmeddelandet används termen ”behandling” för samtliga verksamheter som avser dina personuppgifter, däribland insamling, hantering, lagring, utlämnande, åtkomst, användning, överföring och förfogande av information. 

”Gällande dataskyddslagar” innebär samtliga lagar och förordningar, däribland förordningar som utfärdats av relevanta tillsynsmyndigheter, som skyddar individens grundläggande fri- och rättigheter och i synnerhet deras rätt till integritet i fråga om behandlingen av personuppgifter som från tid till annan gäller för Trelleborg, inklusive men utan begränsningar för dataskyddslagar och förordningar som införlivar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG och, från den 25 maj 2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad ”GDPR”).

”Personuppgifter” definieras som all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Cookies – varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

Trelleborg använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (såsom telefon eller dator) när du besöker vår webbplats. För mer information om Trelleborgs användning av cookies och en beskrivning av i vilka syften dina personuppgifter kan användas i nuläget, se vår cookiepolicy. De syften för vilka vi använder cookies omfattar följande:  

2.1. Anpassa vår samverkan med dig och kunna erbjuda relevanta produkter och tjänster  

När du besöker våra webbplatser, landningssidor och lämnar in formulär på dessa webbplatser kan vi samla in och behandla dina personuppgifter i syfte att få en bättre förståelse för dig som kund och anpassa vår samverkan med dig och till exempel kunna visa dig produkter och tjänster som vi tror att du gillar. 
Vi tittar bland annat på hur du använder vår webbplats, till exempel var du har klickat, din besöksfrekvens och tid per besök. 
De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande:

 • IP-adress
 • Enhetens id
 • Land eller region
 • Postnummer
 • E-postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företags-/organisationsnamn 
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • Affärsområden 
 • Intressen 
 • Trelleborg.com verksamheter såsom nedladdningar av dokument, videovisningar, inlämnade kontaktformulär, sidvisningar, besöksfrekvens m.m.
 • Ursprungskälla (”hänvisning”) före besöket på Trelleborg.com, såsom vilken e-postlänk, webbplats, post i sociala media, annonsklick m.m. som ledde fram till ditt besök på vår webbplats.
Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att få en bättre förståelse för dig som kund och anpassa vår samverkan med dig för att kunna visa dig relevanta produkter och tjänster, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. 

2.2. Hitta potentiella kunder och affärsmöjligheter   

När du besöker våra webbplatser, landningssidor och lämnar in formulär på dessa webbplatser kan vi samla in och behandla dina personuppgifter i syfte att ta reda på om du få kan vara en potentiell kund eller affärsmöjlighet. Vi tittar bland annat på hur du använder vår webbplats, till exempel var du har klickat, din besöksfrekvens och tid per besök. 

De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande:
 • IP-adress
 • Enhetens id
 • Land eller region
 • Postnummer
 • E-postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Företags-/organisationsnamn 
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • Affärsområden 
 • Intressen 
 • Trelleborg.com verksamheter såsom nedladdningar av dokument, videovisningar, inlämnade kontaktformulär, sidvisningar, besöksfrekvens m.m.
 • Ursprungskälla (”hänvisning”) före besöket på Trelleborg.com, såsom vilken e-postlänk, webbplats, post i sociala media, annonsklick m.m. som ledde fram till ditt besök på vår webbplats.
Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att hitta potentiella kunder och affärsmöjligheter, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

2.3. Kartlägga användartrender och sammanställa statistik

När du besöker våra webbplatser, landningssidor och lämnar in formulär på dessa webbplatser kan vi samla in och behandla anonymiserade personuppgifter i syfte att kartlägga användartrender och i statistiska syften. Vi tittar på vilka geografiska regioner som våra användare kommer ifrån, såsom land och språkinställningar.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att kartlägga användartrender och sammanställa statistik, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

3. Varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

3.1. Skicka information till dig såsom nyhetsbrev, kataloger och pressmeddelanden   

Om du abonnerar på nyhetsbrev, kataloger, pressmeddelanden och liknande information om Trelleborg och dess verksamhet, eller beställer sådan som en engångshändelse behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla det abonnemang eller den information som du har beställt. 
De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation
 • Intressen

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla det abonnemang eller den information som du har beställt, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du inte lämnar information märkt med en * i webbplatsformuläret kommer vi inte att kunna tillhandahålla den beställda tjänsten.

3.2. Besvara dina frågor och hantera feedback i allmänhet 

De flesta av våra webbplatser, såväl som vår koncerns sidor på sociala medier (till exempel Facebook). innehåller funktioner för att besökaren ska kunna kommunicera med oss genom att ställa frågor och ge feedback om våra tjänster och verksamheter. När du använder en sådan funktion behandlar Trelleborg dina personuppgifter i syfte att besvara dina frågor och hantera feedback från dig. Detta kan även innefatta borttagande av kommentarer gjorda på koncernens sidor i sociala medier, samt rapportering av olämpliga kommentarer till leverantörer av aktuella sociala medienätverk.

De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande (i den utsträckning du valt att lägga upp sådan information): 

 • Förnamn 
 • Efternamn 
 • E-postadress 
 • Adress  
 • Telefonnummer 
 • Feedback och kommentarer från dig 
 • Webbplatsens källa

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att besvara frågor och hantera feedback från dig, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du inte lämnar information märkt med en * i webbplatsformuläret kommer vi inte att kunna tillhandahålla den beställda tjänsten.

3.3. Hantera meddelanden och ordrar eller klagomål som du skickar via e-post, fax och liknande

Om du skickar ett mejl eller fax till en av våra anställda behandlar vi dina personuppgifter som du har uppgett för att hantera din förfrågan eller order. 
De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress 
 • Telefonnummer
 • Andra personuppgifter som du har uppgett

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att besvara förfrågningar och hantera ordrar eller klagomål från dig, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

3.4. Skapa personliga användarkonton på en webbplats

 På vissa av Trelleborgs webbplatser kan användarna skapa ett personligt användarkonto med inloggning. Om du skapar ett användarkonto på dessa webbplatser behandlar Trelleborg dina personuppgifter i syfte att skapa och hantera ditt personliga användarkonto, skapa inloggningsuppgifter, ge dig tillgång till ditt konto och hantera dina abonnemang och förfrågningar. 
De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Kundnummer 
 • Telefonnummer
 • Dina abonnemang och förfrågningar

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att skapa och hantera ditt användarkonto och fullfölja avtalet om användarkonto med dig, i enlighet med artikel 6.1 b och f i GDPR. Om du inte lämnar information märkt med en * i webbplatsformuläret kommer vi inte att kunna tillhandahålla den beställda tjänsten.

3.5. Hantera klagomål på våra tjänster och produkter

På vissa av våra webbplatser kan du lämna klagomål till oss på våra produkter och tjänster. När du lämnar in ett klagomål till oss behandlar Trelleborg dina personuppgifter i syfte att utreda, hantera och besvara ditt klagomål. 
De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande: 
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundens referensnummer
 • Företag/organisation 
 • Klagomål och kommentarer från dig

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att utreda, hantera och besvara ditt klagomål, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du inte lämnar information märkt med en * i webbplatsformuläret kommer vi inte att kunna tillhandahålla den beställda tjänsten.

3.6. Hantera din förfrågan om offert eller order avseende våra produkter och tjänster. 

På vissa av våra webbplatser kan du be om en offert eller order avseende produkter och tjänster som tillhandahålls av Trelleborg. När du lämnar in en förfrågan om offert eller order behandlar Trelleborg dina personuppgifter i syfte att hantera din offert eller order. 
De personuppgifter som behandlas i dessa syften omfattar följande: 
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Adress 
 • Telefonnummer
 • Företag/organisation 
 • Organisationsnummer 
 • Faktureringsadress 
 • Kundnummer

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling av dina personuppgifter är att behandlingen krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera din order, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du inte lämnar information märkt med en * i webbplatsformuläret kommer vi inte att kunna tillhandahålla den beställda tjänsten.

3.7 Hantera din begäran avseende personuppgiftsbehandling
Om du kontaktar oss med en begäran angående vår personuppgiftsbehandling för att (i) få ett registerutdrag, (ii) begränsa behandlingen, (iii) uppdatera, radera eller överföra personuppgifter, (iv) invända mot vår personuppgiftsbehandling eller mot automatiserat beslutsfattande, (v) framföra klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling eller (vi) avanmäla marknadsföringskommunikation, kommer Trelleborg att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera denna begäran.

De personuppgifter som behandlas i samband med detta är:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Land
 • Information om begäran
 • Annan information efter behov i syfte att hantera och svara på din begäran.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter enligt ovan är att den är nödvändig för att Trelleborg ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt artikel 6.1. c) GDPR.

3.8 Ingå och fullgöra ett avtal med det företag du representerar
Om det företag du representerar väljer att ingå ett avtal med Trelleborg kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna ingå och fullgöra avtalet.

De personuppgifter som behandlas i samband med detta är:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Beställningar, information, förfrågningar, meddelanden och klagomål med mera från dig

Vi kan även behandla andra uppgifter som inte utgör dina personuppgifter, till exempel företagets e-postadress, företagets adress, företagets telefonnummer, företagets/organisationens namn, organisationsnummer, företagets fakturaadress eller företagets kundnummer.

4. Hur länge sparar vi personuppgifter

Trelleborg sparar personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande, om det inte krävs en längre lagringsperiod enligt den lokala rätt som Trelleborg omfattas av. Vi använder följande kriterier för att fastställa vår lagringsperiod: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som individ eller i din egenskap av anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartner eller media, eller som investerare/ägare, styrelseledamot eller analytiker); (ii) enligt vad som krävs av rättsliga skyldigheter som Trelleborg omfattas av (såsom skatter och redovisningsskyldigheter); och (iii) som rekommenderas mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom våra tillämpliga lag om tidsfrist).

5. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Koncernbolag

Trelleborg kan lämna ut personuppgifter som behandlas till andra bolag inom Trelleborgskoncernen. Trelleborg tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter vid eventuell överföring av personuppgifter inom Trelleborgskoncernen genom ett koncerninternt dataöverföringsavtal, som inför EU-kommissionens standardavtalsklausuler för sådana överföringar.

Andra mottagare

Domstolar och externa råd: Överföringens syfte: Att utöva, fastställa eller försvara rättsliga krav. Rättslig grund: Att uppfylla våra och dina berättigade intressen att få tvister avgjorde av behöriga domstolar.

I samband med en försäljning, sammanslagning, avyttring eller omorganisation, så kan vi behöva lämna ut de personuppgifter som tillfaller den nya ägaren av motsvarande tillgång, under förutsättning att den nya ägaren kommer behandla personuppgifterna för samma ändamål som Trelleborg. Rättslig grund: Trelleborgs berättigade intresse. 

Personuppgiftsbiträden som agerar för Trelleborgs räkning

Dessutom kan Trelleborg lämna ut personuppgifter till externa parter såsom säljare och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Trelleborg. När ett sådant utlämnande innebär överföring av personuppgifter utanför EU/EES ska Trelleborg säkerställa att EU-kommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts mellan den överförande enheten i Trelleborg och den mottagande externa parten. Om inte ska andra säkerhetsåtgärder vidtas före en sådan överföring.

6. Säkerhet

6.1. Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina personuppgifter är tillräckligt skyddad genom lämpliga säkerhetsåtgärder, med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och typ, omfattning, sammanhang och syften med behandlingen samt risken. Till stöd för detta åtagande har vi infört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot: obehörig eller oavsiktlig förstöring, ändring eller röjande, missbruk; skada; stöld eller oavsiktlig förlust; eller obehörigt tillträde.

7. Dina rättigheter 

7.1. Rätt till rättelse
Trelleborg vidtar åtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagar för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att några personuppgifter om dig är olämpliga, ofullständiga eller felaktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade. 

Dessutom har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

7.2. Ytterligare rättigheter per den 25 maj 2018
Den 25 maj 2018 får du, enligt gällande dataskyddslagar, utöver rätten till rättelse även rätt till: 

(i) Tillgång

Du kan begära bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom syftena med behandlingen. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran görs på elektronisk väg kommer informationen att tillhandahållas i ett vanligt använt elektroniskt format om du inte begär något annat.

(ii) Invända mot viss behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse, av skäl som hänför sig till din specifika situation, och mot behandling för direkt marknadsföring. Om du har valt att få ett abonnemang via e-post innehåller alla e-postmeddelanden en lättåtkomlig Välja bort-funktion där du kan avregistrera dig från ytterligare e-post.

(iii) Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, såsom om dina personuppgifter inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in.

(iv) Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter så att de endast omfattar lagring av dina personuppgifter under vissa omständigheter, exempelvis när behandlingen är olaglig, men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

(v) Återkallandet av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i fall där behandlingen bygger på ditt samtycke. 

(vi) Dataportabilitet

Du kan be att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas enligt ditt samtycke eller med anledning av att behandlingen krävs för att uppfylla ett avtal med dig, personuppgifter som du har lämnat till Trelleborg (dataportabilitet) och be att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

7.3. Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet om denna möjlighet finns i gällande dataskyddslagar. Dataskyddsmyndigheten kan nås här: Datainspektionen.

8. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller få en kopia av vilka säkerhetsåtgärder som används för att skydda dina personuppgifter vid eventuell överföring, var god kontakta Trelleborg med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan. 
Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna är:
Trelleborg AB (publ)
Box 153
231 22 Trelleborg
privacyoffice@trelleborg.com