Organisation - Trelleborg AB

Organisation

Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. 

Organisationsschema

Organisationsschemat ovan beskriver hur vår affärsverksamhet är organiserad och inte vår legala organisation. Om ni önskar få information kring den formella identiteten för någon legal enhet inom koncernen, vänligen kontakta vår Kommunikationsavdelning.

Koncernledning

Koncernledningen består av VD och koncernchefen, finanschefen, affärsområdeschefer samt chefer för koncernstaberna.  

Peter Nilsson

VD och koncernchef Trelleborg 
Utbildning: Civilingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Couplers Holdco AB och Sydsvenska Handelskammaren.
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.
Innehav 2019: 60 572 aktier, 250 000 köpoptioner (2016)* och 50 000 köpoptioner (2018)**. 
Född: 1966. Anställd: 1995, i nuvarande befattning: 2005.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Ulf Berghult

Ekonomi- och finansdirektör (CFO) samt övergripande ansvarig för Verksamheter under utveckling
Utbildning: Civilekonom. 
Tidigare erfarenhet: CFO för Dometic Group, Thule Group, Rolls-Royce Marine Systems och controller inom Trelleborgkoncernen. 
Innehav 2019: 15 000 aktier och 12 500 köpoptioner**. 
Född: 1962. Anställd: 2012, i nuvarande befattning: 2012. 

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Jean-Paul Mindermann

Affärsområdeschef Trelleborg Industrial Solutions 
Utbildning: Civilekonom. 
VD Contex Holding GmbH och styrelseledamot i Herschel Infrared Ltd och Herschel Energy Ltd.
Tidigare erfarenhet: Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen, VD Premia Group, Watts Industrial Tires och andra seniora ledningsfunktioner.
Innehav 2020: 8 500 aktier och 12 500 köpoptioner**.
Född: 1965. 
Anställd: 2011, i nuvarande befattning: 2017.

LinkedIn logo LinkedIn profil


Peter Hahn

Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions
Utbildning: Civilingenjör.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen samt olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa.
Innehav 2019: 12 500 köpoptioner**.
Född: 1958.
Anställd: 2001, i nuvarande befattning: 2018.

LinkedIn logo LinkedIn profil


Paolo Pompei

Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems
Utbildning: Fil.kand. nationalekonomi, M.Sc. i internationell handel.
Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen.
Innehav 2019: 12 500 köpoptioner**.
Född: 1971.
Anställd: 1999, i nuvarande befattning: 2017.

LinkedIn logo LinkedIn profil


Paolo Astarita

Chef koncernstab Personal
Utbildning: Jur.kand.
Tidigare erfarenhet: Personalchef Trelleborg Wheel Systems och olika personaltjänstpositioner inom Pirelli och Manuli Rubber.
Innehav 2019: 2 340 aktier och 12 500 köpoptioner**.
Född: 1959
Anställd
: 2001, i nuvarande befattning: 2015.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Charlotta Grähs

Chef koncernstab Juridik
Utbildning: Jur. kand. 
Tidigare erfarenhet: Chefsjurist på Dometic och bolagsjurist på Husqvarna advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt hos Hengeler Mueller Rechtsanwälte.
Innehav 2019: 12 500 köpoptioner**
Född: 1971. Anställd: 2014, i nuvarande befattning: 2014.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg

Chef koncernstab Kommunikation
Utbildning: MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik.
Tidigare erfarenhet: Bland annat olika positioner inom Trelleborgkoncernen och Unilever. 
Innehav 2019: 901 aktier och 12 500 köpoptioner**.
Född: 1966Anställd: 2006, i nuvarande befattning: 2011.

 

LinkedIn logo LinkedIn profil


*Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i februari 2016 VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 15,20 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

**Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i november 2018 Trelleborgs ledningsgrupp 12 500 köpoptioner var, förutom VD och koncernchefen som erbjöds 50 000 köpoptioner, i Trelleborg med fem års löptid. Ledningsgruppen förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 9,86 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 175,83 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja ledningsgruppens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

Affärsområden

Koncernen består av tre affärsområden