Historik - Trelleborg AB

Trelleborgs historia

I utvalda segment är Trelleborg sedan mer än ett sekel tillbaka en föregångare vad gäller såväl tillämpad polymerteknik som materialteknik. Läs om några av milstolparna i Trelleborgs historia. 

2020
2020
Pigg 115-åring
Trelleborg firar bemärkelseåret med vetskapen om att bolaget utvecklats till en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar.
2019
2019
Växer inom hälsovård & medicinteknik
Genom förvärv samt egenutvecklad kompetens inom polymera komponenter växer Trelleborg inom hälsovård & medicinteknik. Koncernen har nu en konkurrenskraftig plattform och kritisk massa för globala organiska initiativ inom segmentet framöver.
2016
2016
Förvärv av tjeckisk industrikoncern
Slutför förvärvet av CGS Holding, ett privatägt företag med ledande positioner inom lantbruks-, industri- och specialdäck samt specialutvecklade polymerlösningar. Förvärvet innebär att Trelleborg i det närmaste fördubblar sin omsättning inom lantbruksdäck, stärker sin ledande position inom industridäck och erhåller nya positioner inom närliggande segment för specialdäck. CGS specialutvecklade polymerlösningar tillför nya intressanta positioner och stärker dessutom Trelleborgs existerande ledande positioner i flera av koncernens nuvarande affärsområden.
2014
2014
Trelleborg AB inom hälso- och sjukvården och friluftsliv
Trelleborg förvärvar Uretek Archer LLC Group och växer inom polyuretanbelagda och gummibelagda vävar i Nordamerika. Deras produkter och lösningar används inom en rad olika segment, såsom flygindustrin, hälso- och sjukvården, friluftsliv, statlig verksamhet samt inom försvarsindustrin.
2012
2012
Samägt bolag
Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic bildas av Trelleborgs tidigare affärsområde Trelleborg Automotive och av Freudenbergs motsvarande verksamhet inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, Vibracoustic. Bolaget ägs till lika delar av parterna och namnändras i april 2016 till Vibracoustic. 

Under sommaren 2016 avyttrar Trelleborg samtliga sina aktier till Freudenberg. Trelleborg kan i och med transaktionen avsluta en framgångsrik resa för det tidigare affärsområdet.
2008
2008
Trelleborg är världens största industrigummiföretag
Varumärket Trelleborg fyller 100 år. Trelleborg är världens största industrigummiföretag. Omsättningen uppgår till cirka 31 miljarder SEK och antalet anställda är cirka 24 000. Förvärv av verksamheten i amerikanska MacDermid Offset Printing Blankets förstärker Trelleborgs ledande position inom området tryckdukar, polymerbelagda kompositvävar konstruerade i flera lager för användning inom kommersiell offsettryckning.
2006
2006
Nytt förvärv gör Trelleborg till en marknadsledare
Förvärv av  amerikanska Reeves Brothers Inc. och blir globalt ledande inom polymerbelagda högprecisionsmaterial såsom tryckdukar till grafisk industri. Förvärv av CRP Group slutförs. Trelleborg blir därmed globalt marknadsledande av polymera system och lösningar för olje/gasutvinningsprojekt i offshoremiljöer.  
2005
2005
100-årsjubileum
Trelleborg AB fyller 100 år. Den resterande delen av Handelssektorn har avvecklats. Industrisektorn har vuxit. Trelleborg är nu ett av världens största industrigummiföretag med tillverkning i ett 100-tal fabriker i 40 länder. Omsättningen uppgår till drygt 24 miljarder SEK och antalet anställda är cirka 21 700. Peter Nilsson utses till koncernchef. Förstärkt fokus på koncentration av verksamheten, tillväxt inom lönsamma segment och geografisk expansion utanför Nordamerika och Västeuropa.
2003
2003
Förvärvet av Smiths Group Plc:s skapar affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions
Förvärv av Smiths Group Plc:s verksamhet inom polymerbaserade precisionstätningar som bildar affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgkoncernen växer med 5,5 miljarder kronor i omsättning och 6000 anställda huvudsakligen i Europa och Nordamerika.
1999
1999
Fokus på industrisektorn
En ny strategisk inriktning sjösätts. Verksamheten koncentreras helt till industrisektorn som växer genom stora företagsförvärv, all annan verksamhet avvecklas.
1995
1995
Fokus på gummiverksamheten
Bolaget är skuldfritt och utrymmet stort för nya satsningar. Tonvikten läggs nu på gummisidan som expanderar kraftigt genom företagsförvärv.
1994
1994
Ny logotyp
Logotypen kompletteras med tre ofyllda trianglar, som symboliserar den expansiva utvecklingen inom koncernen. Idag påminner de också om koncernens fyra grundvärderingar kundfokus, prestation, innovation och ansvar.
1991
1991
Effektivisering i Trelleborg AB
En dramatisk vändning sker. Konjunkturläget försämras, metallpriserna rasar och den svenska byggmarknaden kollapsar. Ett hårdhänt saneringsprogram inleds och stora delar av verksamheten avyttras.
1983
1983
Expansion
En kraftig expansion startar. Bolaget växer från ett renodlat gummiföretag till ett mer än tjugo gånger så stort industriellt konglomerat där gruvor och metaller dominerar med gummi och plast först på tredje plats.
1970
1970
Gummiförsäljningen ökar
1970 inleds en period med svåra arbetsmarknadskonflikter, galopperande inflation och oljekris. Detta i förening med överproduktion och hård prispress gör att tillverkningen av person och lastbilsdäck läggs ner. I stället byggs produktionen av industrigummiartiklar ut.
1962
1962
En ledare går i graven
Henry Dunker avlider, 92 år gammal, och lämnar hela sin förmögenhet till ett antal stiftelser och fonder, som än i dag kontrollerar röstmajoriteten i bolaget.
Läs mer om Dunkerintressena och Trelleborg AB
1950
1950
Internationalisering börjar
Internationaliseringen tar sin början. Först byggs ett världsomfattande nät av agenter upp, därefter etableras egna bolag i utlandet. Världens första vinterdäck och Europas första slanglösa däck lanseras.
1939
1939
Andra världskriget innebär åter omställning till produktion av krigsmateriel och ett nytt uppsving.
1930
1930
Bildäck och badringar
Motorismens utveckling gör att bildäck snart blir den största enskilda produkten. Uppblås bara fritidsartiklar som simbälten, luftmadrasser och gummibåtar ökar också kraftigt.
1914
1914
Stödjer svenska försvaret
Det första världskriget innebär ett starkt uppsving. Gummifabriken prioriteras som krigsviktig industri, och produktionen inriktas helt på att tillgodose det svenska försvarets behov. 
1905
1905
Trelleborgs Gummifabriks AB grundas
1905 bildas Trelleborgs Gummifabriks AB, som under Henry Dunkers ledning snabbt växer till Skandinaviens ledande gummiföretag med cykel- och bildäck, industrigummivaror och kappor som främsta produkter
Hur det började
Hur det började