Samhällsengagemang - Trelleborg AB

Vi bidrar till ett bättre samhälle 

Trelleborg stödjer de samhällen där bolaget bedriver verksamhet genom att vara delaktigt i det som händer i samhället. På vissa platser ger vi riktat stöd till utbildning för ungdomar och utvecklingsaktiviteter. 

Sri Lanka

Tillsammans med Star for Life, driver Trelleborg ett skolprogram på Kelani College respektive på Bellana College, Sri Lanka. Idén bakom Star for Life och detta program är att inspirera unga människor att tro på framtiden och sina drömmar. Trelleborg stödjer även Antonio Bianchi’s House, en förskola i Colombo för barn ur resurssvaga familjeförhållanden, i samarbete med Child Action Lanka. Se filmen nedan.

Indien

I Indien har Trelleborg ett lokalt samhällsengagemang med flera olika aktiviteter. Nära våra anläggningar i Bengaluru ligger skolor där vi har startat ett stipendieprogram. Talangfulla ungdomar som annars skulle ha haft det svårt att komma vidare i sin utbildning får ett välkommet ekonomiskt stöd. I byn Maralukunte har Trelleborg stöttat ett utvecklingsprojekt som bland annat innehållit en bättre vattenförsörjning, gatubelysning och barnomsorg. Projektet drivs tillsammans med organisationen Hand in Hand.

Övriga länder

Trelleborg är även samarbetspartner i lokala initiativ i olika länder. Ett exempel från Sverige: Trelleborg stödjer Idrott för Alla, en sektion inom Ramlösa Södra som arbetar med social integration av unga vuxna med funktionsnedsättning.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsaktiviteter

Läs om hur vår hållbarhetsaktiviteter bidrar till Trelleborgs resultat. 

Hållbarhetskontakter

Rosman Jahja

Vice President Corporate Responsibility
tel +46 (0)410-670 34

LinkedIn logo LinkedIn profil


Patrik Romberg Senior Vice President, Corporate Communications

Patrik Romberg

SVP Group Communications & HR
tel: +46 410 670 94


LinkedIn logo LinkedIn profil