Vi skyddar det betydelsefulla

Vi skyddar det betydelsefulla

När det gäller hållbarhet har Trelleborg en viktig roll att spela för samhällets omställning. En betydande del av FN:s hållbarhetsmål är sådana som vi med hjälp av våra produkter och innovationsförmåga kan vara med och lösa. Detta genom vårt kunnande om polymerlösningar och hur de bäst utformas för olika behov.

Under det gångna året har vi formulerat vad som varit en ledstjärna för oss ända sedan företaget bildades för mer än 100 år sedan. Att vi skyddar det betydelsefulla har varit sant för Trelleborg ända sedan regnkappornas tid, sedan cykel- och personbilsdäcken var huvudprodukterna. Och det är ännu sannare i dag när våra produkter och lösningar finns överallt och skyddar människor, miljö och infrastruktur. De tar bort buller och vibrationer, sparar energi och sänker utsläpp, och förlänger livslängden på broar, tunnlar, rörsystem och byggnader.

Samtidigt är det givetvis så att vår produktion har en påverkan på miljön, vilket vi tar ansvar för och på alla sätt vill minimera. Det kan handla om klimatpåverkan, vattenförbrukning, utsläpp eller avfallshantering. För alla resurser i vår produktion gäller samma sak: Vi ska minimera allt svinn. 

Detta är vår tydliga vision: Vi arbetar inom ramen för Excellence i riktning mot noll olyckor, noll spill/avfall, noll leveransavvikelser och noll reklamationer på grund av kvalitetsbrister. Och med dessa långsiktiga mål vid horisonten måste vi varje år höja ribban och bli bättre och effektivare på alla relevanta mätpunkter. I enlighet med detta, för att kunna se trenderna, inför vi från detta år i vår redovisning en tioårig nyckeltalsuppföljning även för hållbarhet.

På säkerhetssidan kommer vi att intensifiera våra insatser. Trots att nästan alla siffror pekar åt rätt håll kan vi inte vara nöjda. För ett företag som alltid brukar rapportera noll dödsolyckor under året är siffran två för 2018 inte acceptabel. Trelleborg ska vara en trygg och mycket säker arbetsplats oavsett var på jorden man arbetar. Därför har vi inventerat liknande risker överallt i vår produktion för att eliminera dem. Med nya hjälpmedel och e-learning fortsätter vi det globala säkerhetsarbetet – återigen för att skydda det som verkligen betyder något.

Klimatpåverkan diskuteras överallt efter ett år då dess effekter blivit allt synligare i samhället. Trelleborg följer kontinuerligt de pågående klimatförändringarna och åtgärderna samt vad de innebär i form av både risker och affärsmöjligheter för vår egen verksamhet och våra anläggningar, och vi arbetar som alltid med ständig förbättring. För att belysa det aktuella läget har vi extra utrymme i årsredovisningen som berättar om utvecklingen i stort för klimatarbetet, var Trelleborg står idag och vad vi vill göra framöver. En så viktig fråga förtjänar att kommuniceras tydligt.


Peter Nilsson, VD och koncernchef