Vi hojer standigt ribbar for oss sjalva

Vi höjer ständigt ribban för oss själva

Att sikta på världsklass inom hållbarhet innebär en rad olika saker för oss. Det handlar om att förstå företagets roll i samhället och att agera ansvarsfullt på de områden där vi direkt eller indirekt kan göra skillnad. Det är att i grunden vara en ansvarsfull och respekterad samhällsmedborgare, och att vi med våra hållbara produkter och lösningar skapar långsiktigt värde såväl för våra aktieägare som för samhället. I alla dessa avseenden har vi tagit viktiga kliv framåt under de senaste åren. Samtidigt håller vi fast vid de grundläggande åtaganden som är dokumenterade i vår Uppförandekod och i FN:s Global Compact, vars principer vi även uppmuntrar våra leverantörer att följa.

Initiativet Blue Dimension™ är vårt sätt att visa hur vi genom innovativa lösningar hjälper våra kunder att skydda människor, miljö, infrastruktur och tillgångar, via sådana egenskaper som lösningarnas energieffektivitet, deras förmåga till buller- och vibrationsdämpning och deras materialbeständighet. Kort sagt: innovation för nutida och framtida samhällsutmaningar. På sidorna 36–37 i vår Årsredovisning 2017 kan du läsa mer om hur vi på olika sätt med våra lösningar bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling som gäller hela samhället.

Fortsatt arbete med förvärv. Året 2017 har annars präglats av det som är vår industriella vardag. Givetvis har det stora förvärv vi gjorde 2016 av CGS Holding med varumärken och bolag som Mitas, Rubena och Savatech inneburit en hel del fortsatt arbete under året med konsolidering och organisation, inte minst med praktiska ting såsom resursbesparande effektiviseringar och hälso- och säkerhetsfrågor.

Vi rör oss hela tiden målmedvetet i riktning mot det mål som vi kallar Excellence i alla våra kärnprocesser. Det innebär att vi har ett världsklassmål där ribban kontinuerligt höjs, och där vi steg för steg presterar ännu bättre – och där omvärlden och konkurrensen också kräver att vi hela tiden flyttar fram positionerna.

Trelleborg tillhör det övre skiktet av företagen på Nasdaqs Large Cap-lista i Sverige vad gäller hur vi implementerar och kommunicerar vårt hållbarhetsarbete, enligt en undersökning gjord under 2017 av Handelshögskolan i Stockholm. Vi skulle till och med kunna öka kommunikationen något, enligt samma undersökning. Vi ser denna årsredovisning för 2017, liksom våra hållbarhetssidor  på www.trelleborg.com, som en del av det kommunikationsarbetet, även detta ett område där vi hela tiden höjer ribban för oss själva.


Peter Nilsson, VD och koncernchef