Utslapp fran kemikalier har halverats

Utsläpp från kemikalier har halverats

Tack vare en helt ny teknologi, har Trelleborg Coated Systems i italienska Lodi Vecchio minskat sina kemiutsläpp med 50 procent. Dessutom har energiförbrukningen i fabriken minskat med nästan 15 procent och produktionsprocessen har effektiviserats.

Vid Trelleborgs fabrik för gummibeläggning i Lodi Vecchio använts 100.000 liter bindningsmedel vid varje given tidpunkt. Under 2013 installerades en bindningsmedelfri tryckpress för att använda en mangelteknik, istället för att sprida ut bindningsmedel.

Genom att pressa samman textilier och gummi med ett högt tryck minskar mängden bindningsmedel enormt. Som en följd av detta minskar utsläppen till atmosfären med 50 procent. 80 procent av de bindningsmedel som fortfarande används i produktionen återvinns.

– Vi har revolutionerat processen för gummibeläggning. Främst av miljöskäl, men det finns även andra positiva effekter, säger Biagio Montano, EH&S Plant Engineering Manager vid Trelleborg Coated Systems.

Han räknar med att den nya utrustningen för gummibeläggning kommer att minska energiförbrukningen med 10-15 procent. Anledningen är, enligt den tekniske chefen, att flera steg i processen nu kan skippas.

– Det är också positivt ur ett produktivitetsperspektiv. Det som tog sex timmar förr, tar nu bara en halvtimme, förklarar han.

Den stora tekniska förändringen har också inneburit en stor förändring av arbetsmiljön och säkerheten. En renovering för att anpassa lokalerna till den nya maskinen, som ersatte flera äldre maskiner, gjorde det möjligt att också byta ut till exempel ljussättningen – vilket dessutom minskar energiförbrukningen ytterligare.

– Alla är väldigt entusiastiska för förändringen och förbättringen av arbetskvaliteten. Utrustningen är väldigt imponerande och mycket lättare att arbeta med. Det är mycket ljusare nu, med en ny ljus stenläggning och gröna växter, förklarar Biagio Montano stolt.