Unga blir stjärnor i sina egna liv - Trelleborg AB

Unga blir stjärnor i sina egna liv

Inte långt från Trelleborgfabriken utanför Sri Lankas huvudstad Colombo kommer inom kort 800 ungdomar att få utveckla sina drömmar med hjälp av programmet Star for Life. Programmet stöds av Trelleborg sedan början av 2013.

Star for Life är ett skolprogram som startade 2005 i Sydafrika av den svenske entreprenören Dan Olofsson. Visionen är att inspirera unga människor att tro på sig själva, få leva ett liv utan hiv/aids och kunna skapa sig en bra framtid. 100 000 unga har hittills gått igenom det treåriga programmet. Det baseras på en coachande metod där konstnärliga uttryck, kreativitet och glädje genom bland annat musik är viktiga inslag. Star for Life-coachen planerar programmet tillsammans med rektor och lärarkår. Målet är att kunskap och erfarenhet från Star for Life ska leva vidare i skolan när tre år har gått.

Glada Star for Life tjejerÅr 2009 ingicks ett partnerskap mellan Star for Life och den svenska organisationen Sri Lankas Barns Vänner. Christina Riddebäck är ordförande i den 33 år gamla organisationen och ansvarig för Star for Life-programmen i Sri Lanka. Det av Trelleborg sponsrade skolprogrammet blir det tredje hon är med och implementerar.  

– Vi såg ett stort värde i att skolan vi har valt ligger nära Trelleborgs däckfabrik i Kelanyia. Några av de anställdas barn är elever där. Det ger ett högre engagemang, säger hon.

Trelleborg AB har som mål att vårda relationerna med samhällen där företagets fabriker är förlagda. Företaget fastnade för Star for Life och satsningen på en ung lankesisk generations utbildning och utveckling.

Christina Riddebäck känner Sri Lanka väl och beskriver området där skolan ligger som ett relativt fattigt fabriksdistrikt med tät bebyggelse. Familjernas, liksom den statliga skolans, resurser är knappa. Det är stora klasser och många lever marginaliserade liv. Hiv/aids är inte ett lika stort problem som i södra Afrika, utan fokus för Star for Life i Sri Lanka ligger mer på generell sexuell hälsa samt sociala frågor så som våld i hemmet.

– Det har varit inbördeskrig i 28 år och många av dessa unga är krigsbarn. De behöver få känna mer hoppfullhet och uppleva att de kan förändra sitt liv. Det är vad detta samhälle behöver, konstaterar Christina Riddebäck.