Trelleborg pa tredje plats i ranking for Hallbara bolag 2018

Trelleborg på tredje plats i en av kategorierna i rankningen Hållbara bolag 2018

Trelleborg och ABB kom på delad tredjeplats. Etta och tvåa i denna kategori blev Skanska och SKF.

Trelleborg kom på delad tredjeplats tillsammans med ABB i kategorin Sällanköpsvaror i den nya svenska hållbarhetsrankningen Hållbara bolag som presenterades i november av tidningarna Aktuell Hållbarhet och Dagens industri.

Trelleborg och ABB kom på delad tredjeplats. På första och andra plats i denna kategori kom Skanska och SKF. De två andra kategorierna var företag inom Material och Dagligvaror. Stora Enso och Electrolux rankades som bäst i sina respektive kategorier. Själva rankningen gjordes av Lunds universitet under ledning av en rådgivande kommitté.

”Jag är förstås väldigt glad att Trelleborg utmärker sig som ett av de bästa storbolagen i Sverige enligt den här nya rankningen,” säger Rosman Jahja, Vice President Corporate Responsibility. ”Det bekräftar att vi gör rätt saker när det gäller hållbarhet.”

Fakta
Rankningen omfattar företag listade på OMX Nasdaq som tillhör någon av följande tre branscher enligt GICS-klassificeringen (Global Industry Classification Standard): Sällanköpsvaror och -tjänster, Dagligvaror och Material. Rankningen grundar sig på flera olika delar. Utöver att kartlägga information från bolagens rapporter och webbplatser har företagen också besvarat en enkät om hur de arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling, miljön, klimatet, mänskliga rättigheter, antikorruption och personalfrågor. Rankningen har utförts av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillsammans med en rådgivande kommitté.