Servus och Trelleborg stodjer kommande generationer i Colombia

Servus och Trelleborg stödjer kommande generationer i Colombia

Trelleborg stödjer det lokala samhället genom att delta i olika samhällsaktiviteter. På vissa platser ger bolaget riktat stöd till utbildning för ungdomar samt utvecklingsaktiviteter. Nyligen kunde Trelleborgs offshoreverksamhet donera begagnade datorer till ett samhälle i Colombia.

Oscar Duque, redovisningschef för Trelleborgs offshoreverksamhet i Nord- och Centralamerika, var 2006 med och grundade en stipendiefond för studenter inom lantbruksteknik vid två universitet (snart tre) i Colombia, Sydamerika. Namnet på stipendiefonden är Servus och dess syfte är att hjälpa studenter med låga inkomster vilkas universitetsstudier äventyras av ekonomisk osäkerhet. 

Genom en gemensam vän och stipendiefondens avdelning i Palmira, Valle del Cauca, fick Servus kontakt med föreningen för ekologiska kaffeodlare (på spanska ACOC) som specifikt riktar sig till landsbygdsområden som tidigare kallades ”konfliktzoner” på grund av den farliga miljön runt dem. En av drömmarna i detta område var att ha en datasal i landsbygdsskolan för skolbarn från trakten.

Maria Nydia Sanchez från ACOC säger så här:
– Jag vill tacka Servus för att de har gjort gemensam sak med ACOC. Genom detta samarbete kunde vi förbättra undervisningslokalerna för eleverna i den här glesbefolkade delen av Colombia och erbjuda verktyg som underlättar kunskapsinhämtning. 

På förfrågan från Oscar Duque kunde Trelleborgs offshoreverksamhet gå in och bidra med en donation av begagnade datorer för att tillhandahålla den hårdvara som krävdes för att utrusta datasalen. Leveransprocessen för att få ut datorerna till den avlägsna byn Guayabal i bergen i sydvästra Colombia var komplicerad och tog över fyra månader. Svårigheterna förvärrades av att transportkostnaderna inte betalades av någon sponsor eller donation, så Servus var beroende av välvilja.

– Trelleborg är mycket glada över att kunna hjälpa Oscar Duque och Servus att återanvända våra begagnade bärbara datorer till ett så behjärtansvärt och positivt ändamål med lokal påverkan och spridningseffekt som kan vara i generationer, säger Antony Croston, Business Group Director för Trelleborgs offshoreverksamhet i Houston, Texas. 

Det första steget i leveransprocessen var att Oscar Duque tog med sig datorerna på flyget från Houston, Texas, till Bogota i Colombia. Tack vare en personlig vän, Alex Arbelaez, som organiserade frivilliga inne i Colombia, kunde Oscar Duque träffa den första colombianska frivilliga transportören. Den personen körde till Medellin för sin utbildning och gick med på att ta med sig datorerna till en annan person som skulle resa till Cali. Efter att datorerna hade lämnats av i Cali fraktades de av ytterligare en frivillig till Tulua. I Tulua hjälpte lokala frivilliga till att rensa datorerna och installera ny programvara för att uppdatera dem. Maria Nydia Sanchez från ACOC transporterade sedan datorerna till deras slutdestination.

Efter en lång resa och med hjälp av dessa viktiga frivilliga under leveransprocessen nådde datorerna slutligen den lilla byn Guayabal. Nu får både denna och nästa generation elever nytta av datasalen. Det här är första gången som eleverna har tillgång till datorer med kommersiell programvara, som skiljer sig väsentligt från programvaran på de stationära datorer som regeringen tillhandahåller. Eleverna använder datasalen regelbundet för att lära sig att använda bärbara datorer och övar sig på att hantera standardprogram som Word, Excel och PowerPoint. 

Efter en lång resa och med hjälp av dessa viktiga frivilliga under leveransprocessen nådde datorerna slutligen den lilla byn Guayabal. Nu får både denna och nästa generation elever nytta av datasalen. Det här är första gången som eleverna har tillgång till datorer med kommersiell programvara, som skiljer sig väsentligt från programvaran på de stationära datorer som regeringen tillhandahåller. Eleverna använder datasalen regelbundet för att lära sig att använda bärbara datorer och övar sig på att hantera standardprogram som Word, Excel och PowerPoint. 

Efter en lång resa och med hjälp av dessa viktiga frivilliga under leveransprocessen nådde datorerna slutligen den lilla byn Guayabal. Nu får både denna och nästa generation elever nytta av datasalen. Det här är första gången som eleverna har tillgång till datorer med kommersiell programvara, som skiljer sig väsentligt från programvaran på de stationära datorer som regeringen tillhandahåller. Eleverna använder datasalen regelbundet för att lära sig att använda bärbara datorer och övar sig på att hantera standardprogram som Word, Excel och PowerPoint. 
Efter en lång resa och med hjälp av dessa viktiga frivilliga under leveransprocessen nådde datorerna slutligen den lilla byn Guayabal. Nu får både denna och nästa generation elever nytta av datasalen. Det här är första gången som eleverna har tillgång till datorer med kommersiell programvara, som skiljer sig väsentligt från programvaran på de stationära datorer som regeringen tillhandahåller. Eleverna använder datasalen regelbundet för att lära sig att använda bärbara datorer och övar sig på att hantera standardprogram som Word, Excel och PowerPoint. 

Efter en lång resa och med hjälp av dessa viktiga frivilliga under leveransprocessen nådde datorerna slutligen den lilla byn Guayabal. Nu får både denna och nästa generation elever nytta av datasalen. Det här är första gången som eleverna har tillgång till datorer med kommersiell programvara, som skiljer sig väsentligt från programvaran på de stationära datorer som regeringen tillhandahåller. Eleverna använder datasalen regelbundet för att lära sig att använda bärbara datorer och övar sig på att hantera standardprogram som Word, Excel och PowerPoint.

Oscar Duque slår fast följande:

– Huvudtanken med Servus är att Colombia ska få en ljusare framtid genom utbildning. Det är därför vi har finansierat stipendierna under 11 år och fortsätter att göra det under överskådlig framtid. Tack vare Trelleborgs donation kan vi nu säga att vi har förverkligat drömmen om en datasal på den colombianska landsbygden. Det kommer att hjälpa elever i framtiden och troligen en hel generation barn från den här lilla byn genom att de får en känsla av hopp, när de vet att de har makten att förändra sina liv genom utbildning. Jag hoppas att vi kan fortsätta att ta hit fler datorer till området inom en snar framtid.

Trelleborg fokuserar på att stödja lokalsamhällen genom olika samhällsaktiviteter för att uppmuntra ungdomars inlärning och utveckling. Besök vår webbsida för samhällsdialog för att lära dig mer om hur vi bidrar till ett bättre samhälle.

Besök Servus webbplats för att lära dig mer om deras uppdrag, stipendier eller hur du kan hjälpa till.