Prestation och ansvar går hand i hand - Trelleborg AB

Prestation och ansvar går hand i hand

Företag som eftersträvar kompetenta nya medarbetare måste tydligt klargöra vad man står för, såväl vad gäller kärnaffären som företagets samhällsansvar. Trelleborgs varumärke som arbetsgivare (employer brand) är en förlängning av de interna kärnvärdena Kundfokus, Prestation, Innovation och Ansvar.

Trelleborganställda förväntas tidigt ta stort ansvar, vilket leder till stort utrymme att utvecklas. En positiv effekt kopplat till detta är att vi utvecklar solida företagsledare, en plantskola såväl inom som utanför Trelleborgskoncernen.

– Vår gemensamma värdering ”ansvar” innebär att vi förutom att leva upp till de finansiella resultatkraven även tar ett tydligt miljö- och samhällsansvar. Vårt employer brand är ett sätt att visa vad Trelleborg står för, nu och i framtiden, säger Patrik Romberg, Senior Vice President, Corporate Communications.

Ett arbete pågår för att ytterligare stärka Trelleborg som attraktiv arbetsgivare. Med syfte att attrahera, utveckla och behålla medarbetare sker en rad aktiviteter inom alla dessa tre nämnda områden.