Mindre avfall och mer värde - Trelleborg AB

Mindre avfall och mer värde

Att minska spill är en bra affär. 2012 sparade Trelleborg Sealing Solutions i Fort Wayne, USA, cirka 850.000 dollar. Man minskade även ineffektivitet i lagerhållning och produktion, samtidigt som leveranstiden, så kallad "On Time Delivery" förbättrades till 99+ procent.

Framgången på Trelleborg Sealing Solutions i Fort Wayne var en del av koncernens "Manufacturing Excellence"-program. Det första som gjordes var att titta på de övergripande prestanda på fabriken.

Att minska spill går att göra på många områden. Det mest uppenbara området är materialspill. Det kan också röra sig om förseningar i systemen eller onödig lagerhållning.

Variationer i processer har identifierats som en stor anledning till spill på olika håll vid fabriken i Fort Wayne. En lösning på problemet var därför att gå mot ökad standardisering, utan att kompromissa med andra viktiga faktorer.

Tim Stumph– Det som lämnar fabriken har alltid varit av bra kvalitet, men för att kunna uppnå ett bra resultat har vi överproducerat och gjort avvikelser i processerna som orsakat spill, säger Tim Stumph, vd vid produktionsanläggningen i Fort Wayne.

Projektet för att minska spillet intensifierades när råvarupriserna steg med 300 procent under 2010 och det blev avgörande hur materialet utnyttjades.

– Detta gjorde att vi blev mer motiverade i våra ansträngningar. Vi la in en högre växel och områden som behövde uppmärksammas sattes under lupp, påpekar vd:n.

Han nämner även användningen av vissa Lean och Six Sigma-verktyg som hjälpte till att fokusera strategiskt och att prioritera rätt initiativ.

– Vi skapade kartor över flöden för att se vilka processer som gav ett mervärde, och vilka som inte gjorde det, fortsätter han.

Detta resulterade i att operatörer på fabriken ändrade beteenden, gör saker enklare, använder mindre material och tid. För fem år sedan kunde det ta 28 dagar att få en produkt från produktionsgolvet till distribution. Idag tar det fem till sju dagar.