Matbarhet ar steg ett for att sanka CO2 utslappen

Mätbara siffror på CO2-utsläpp från transporter

CO2 anses allmänt vara boven i dramat när det gäller klimatförändringar. Trelleborg har i många år haft en långsiktig strategi för att avsevärt minska sina CO2-utsläpp från alla direkta och indirekta källor.

Men det finns en stor utmaning: transportsektorn. Att mäta CO2-utsläpp från transport av utgående gods och inkommande leveranser från samtliga interna och externa partnerkällor i alla delar av världen är milt sagt komplicerat. Det finns många olika sätt att göra dessa beräkningar, och i vissa fall finns det inga data att tillgå.

Samtidigt är det viktigt att ha en uppskattning av hur utsläppssiffrorna ser ut när målet är en reduktion. Och det är anledningen till att Trelleborg har samarbetat med Ernst & Young. Tillsammans har de tagit fram en beräkningsmetod som ska ge en någorlunda exakt korrekt överblick bild av över det generella globala CO2-avtrycket för Trelleborgs transporter.

Femton representativa enheter som stod för mer än hälften av alla transportkostnader ingick i undersökningen. Utgående transporter — de som Trelleborg kan påverka direkt — var huvudfokus.

Utsläppsdata från transportleverantörer samlades in och utvärderades — och i de fall då informationen inte var tillgänglig beräknades den manuellt. Alla data extrapolerades därefter enligt bästa praxis. En total siffra på drygt 170 000 ton årligen blev resultatet.

Sett ur Trelleborgs perspektiv motsvarar det ungefär CO2-utsläppet från produktionen av externt inköpt energi, som är ett annat fokusområde för koncernens klimatförändringsstrategi.

Men att få fram denna siffra är bara början. När man vet hur mycket COtransporterna står för kan man sätta upp riktmärken och skapa mål för att sänka utsläppen. Och själva processen att ta fram siffrorna visade på luckor och möjligheter att få bättre mät- och beräkningsaktiviteter på plats. De kommande åren ska företaget utveckla en metod som kommer att göra det möjligt att kontinuerligt mäta och förbättra miljöpåverkan av sina transportaktiviteter.

Man kan inte åtgärda ett problem innan man förstår det fullt ut. Med den första analysen av utsläpp från transporter i hamn tar Trelleborg ytterligare ett viktigt steg när det gäller att axla sitt ansvar för miljön.