Kunskapsdelning ger bättre säkerhet - Trelleborg AB

Kunskapsdelning ger bättre säkerhet

Trellborgs arbetsmiljöprogram Safety@Work har fått en nystart.  Bättre och snabbare uppföljning ska leda till att antalet tillbud minskar ytterligare.
– Vi jagar inte folk, vi jagar fel, betonar Finn Jensen, Lead expert för Safety@Work.

Noll olyckor och minimal frånvaro av medarbetare är Trelleborgkoncernens yttersta mål. Säkerhet och en bra arbetsmiljö är prioritet från högsta ledningen till varje enskild medarbetare runt om i världen.

 
Det berättar Finn Jensen som har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och numera arbetar som expert för Trelleborgs arbetsmiljöprogram Safety@Work, som har funnits drygt tio år.

– Det handlar bara om sunt förnuft. Det går inte att leverera kvalitet med skadade medarbetare.  Alla tjänar på pigga alerta medarbetare, säger han.
Från januari 2014 ingår Safety@Work i det mer övergripande förbättringsprogrammet ”Manufacturing Excellence”. På så vis kopplas säkerhet och arbetsmiljö tydligare till faktorer som kvalitet, leveranssäkerhet och i slutändan också till lönsamhet.

I och med nystarten ingår Safety@Work i ett större globalt nätverk som möjliggör bättre kunskapsutbyte mellan olika produktionssiter. Att lära av varandra är en viktig komponent i programmet.

– Det är hjälp till självhjälp, konstaterar Finn Jensen.

Mycket av arbetsmiljöförbättringar börjar med att säkerställa ordning och reda.

– Det är grundplåten. Utan ordning har du inte hum om något alls. Spiller du ut olja torkar du upp det med en gång. Svårare än så är det inte, fortsätter han.

Safety@Work utvärderar fabrikerna varje år och delar ut poäng. Högsta möjliga är 1000 poäng och cirka 50 procent av alla fabriker ligger på över 900 poäng. Minimikravet är 650 poäng. Inom ramen för uppföljningen av Manufacturing Excellence rapporterar fabrikerna eventuella arbetsskadefall varje månad. Jämfört med tidigare en gång per år. Detta gör att eventuella problem kan fångas upp tidigare.

– Det ska ses som att vi ökar supporten, inte kontrollen, påpekar Finn Jensen.