Jakten på energitjuvar fortsätter - Trelleborg AB

Jakten på energitjuvar fortsätter

Fler energitjuvar ska nu lokaliseras inom Trelleborgskoncernen. Den andra omgången av det globala programmet Energy Excellence rullas ut från 2013 för att få ner den totala energiförbrukningen ytterligare.

När Trelleborg AB 2009 systematiskt började se över sin energiförbrukning hittade man många så kallade lågt hängande frukter – uppenbara energitjuvar. Globala åtgärder vidtogs och ledde till att målen uppnåddes med råge. Efter två år användes 13 procent mindre energi relativt försäljning, jämfört med innan programmet startade.

– Det var mycket bra. Men ett sådant program behöver upprepas och förstärkas för att minskningen ska hålla i sig, förklarar Lars-Göran Larsson, projektledare för Energy Excellence-programmet.

Ytterligare utbildningar av energikoordinatorer är ett första steg för att blåsa nytt liv i ansträngningarna på Trelleborgs 87 enheter runt om i världen. Kunskap om olika energislag och hur en energirevision genomförs praktiskt är några av momenten. Koordinatorernas ansvar är sedan att leda jakten på onödig energianvändning på respektive arbetsplats.

– Det är lätt att bli hemmablind. På kurserna kommer personer från olika affärsområden och världsdelar. Samarbetet som etableras är en stor vinst. Kompetens sprids och man tipsar varandra, berättar Lars-Göran Larsson.

I denna andra omgång av Energy Excellence tillförs också nya moduler för att komma åt nya områden där energi kan sparas. En inventering visade att bland annat motorer, pressar och ugnar är utrustning som är värd att titta närmare på. Totalt finns till exempel mer än 1 800 pressar i Trelleborgs produktion. Även små energibesparingar per enhet gör skillnad.

– Mycket går att göra utan nya dyra investeringar, konstaterar Lars-Göran Larsson.