Integrerad oxidator minskar utsläppen och sparar energi - Trelleborg AB

Integrerad oxidator minskar utsläppen och sparar energi

En enkel investering på Trelleborgs anläggning i Morristown, USA, gjorde det möjligt att förstöra flyktiga organiska ämnen från lösningsmedel på ett mer energieffektivt sätt.

“Med det nya systemet behövs ingen naturgas i processen”, förklarar David Constans, Director Environmental Health and Safety vid Trelleborg Coated Systems US.
 
Under 2009 integrerades ett antal nya produktionslinjer in i Trelleborgsfabriken i Morristown där mattor för offsettryckpressar produceras. Lösningsmedel med flyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (volatile organic compounds), används i ytbeläggningen. Enligt regelverket måste minst 97 procent av alla VOC-föroreningar förstöras innan de når atmosfären.
 
“Vi har tidigare rutinmässigt uppnått 99 procent”, konstaterar David Constans.
För att förstöra VOC används två typer av oxidatorer. Den ena fungerar som en katalysator och den andra använder regenerativ värme och kallas RTO (regenerative thermal oxidizer). Det första systemet behöver naturgas för att sätta igång förbränningen av de skadliga ämnena till koldioxid och vattenånga, medan RTO använder energin som finns inom VOC-ämnena. Eftersom ingen extra energi tillsätts minskar kostnaderna och koldioxidutsläppen.
 
I början av 2010 styrdes en majoritet av VOC-föroreningarna in i en enda RTO, istället för att använda flera katalysatorer.
 
“Vi sparar nu cirka 6000 dollar varje månad och har minskat de årliga koldioxidutsläppen med 400 metriska ton. Genom att leda fem olika produktionsprocesser genom en RTO har vi lyckats att i det närmaste dubbla produktionen utan att investera i ny miljöutrustning.”

Enligt David Constans har förändringarna varit enkla och är i stort sett genomförda med interna krafter.

 “Investeringarna som har gjorts handlar om att kontrollera kostnaderna och samtidigt bidra till en bättre miljö”, sammanfattar David Constans.