Hållbarhetsövning med Mastersstudenter från Lunds Universitet

Hållbarhetsövning med Mastersstudenter från Lunds Universitet

En hörnsten för Trelleborgs arbete med CR/hållbarhetsfrågor är väsentlighetsanalysen som genomförs för att försäkra att arbetet tar hänsyn till vikten av Trelleborgs verksamhet för olika intressentgrupper och att CR-kommunikationen faktiskt lever upp till deras förväntningar. I oktober 2017 hade Trelleborgs Corporate Responsibility-team glädjen att vara värd för en tvådagars workshop med cirka 40 studenter från två olika mastersprogram vid Internationella Miljöinstitutet (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds Universitet.

Efter en presentation som introducerade studenterna för Trelleborgs CR-redovisning blev studenterna inbjudna att över två dagar granska företagets fyra fokusområden inom CR enligt 2015 års redovisning från fem olika nyckelintressentgruppers perspektiv: investerare, anställda, kunder, samhälle, media och leverantörer. 

En hel dag ägnades åt att presentera och kommentera resultatet från olika intressentperspektiv. De passionerade studenterna gjorde en stark insats i övningen, och lade fram åtskilliga värdefulla synpunkter som CR-teamet tagit hänsyn till i 2017 års rapport. 

Bilden ovan: De två vinnande intressentteamen i studentövningen representerade Media och Leverantörer.