Giftiga kemikalier fasas ut - Trelleborg AB

Giftiga kemikalier fasas ut

Giftiga kemikalier har fasats ut i Trelleborgs produktion av slangar i Clermont Ferrand, Frankrike. Andra kemikalier som är potentiellt farliga ersätts kontinuerligt och används inte alls i nya produkter.

Robert Colley är materialteknikchef på Trelleborgs produktionsenhet i Clermont Ferrand. Han leder ett team på tio personer som dagligen arbetar med att titta på kemikalier som används för att producera slangar för industriellt bruk. Han är själv kemist och är mycket engagerad i miljö och hälsofrågor. Många farliga ämnen kan idag elimineras och de som är kvar kan användas på ett mycket säkrare sätt.


– Allt runt oss människor är kemi. Kemikalier i sig själva är inte automatiskt farliga. Det handlar mycket om hur de används, i vilket sammanhang och hur eventuella farliga konsekvenser undviks. Till och med vatten kan vara giftigt om det behandlas vårdslöst, förklarar han.

Ett laboratorium på plats i fabriken gör det möjligt att testa alla de cirka 300 ämnen som används för att göra slangar, enligt både kvalitets- och miljöspecifikationer. Inget som är mycket giftigt eller på annat sätt farligt för människor eller miljö ska läcka ut. Exponering under produktion är det största riskområdet, som kan undvikas med goda säkerhetsåtgärder och skydd.

– Det finns inte så många potentiella risker för slutanvändaren av våra produkter. Vanligtvis används ganska små mängder av kemikalier, och de är inbäddade i gummit. 

Men vi tittar också på om ämnena migrerar eller avdunstar under vissa omständigheter, fortsätter Robert Colley.

Trelleborg följer strikt EU-lagstiftningen för kemikalier, REACH, och går även längre än vad som krävs. REACH tar fram en förteckning två gånger om året över kemikalier med mycket hög risk. Dessa är särskilt giftiga för människor och kallas CMR (cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska kemikalier) och är även giftiga för miljön. Alla dessa är borta i slangproduktion i Clermont Ferrand sedan 2010. Totalt har mer än 100 recept på gummiblandningar förändrats sedan ett särskild projekt inom området påbörjades för fem år sedan.