Förskola för behövande barn på Sri Lanka - Trelleborg AB

Förskola för behövande barn på Sri Lanka

Child Action Lanka planerade ett barnprojekt i Kelaniya, nära Trelleborgs anläggning på Sri Lanka. Trelleborg sökte ett lämpligt projekt att stötta till minne av Antonio Bianchi, en avliden medarbetare. Resultatet blev samarbetet Antonio Bianchi’s House, öppnat i september 2010, som bedriver förskoleundervisning för tretton lokala barn vars familjer normalt inte haft sådana ekonomiska möjligheter.

Centret står för undervisning och individuellt stöd (många av barnen har inte stabila hemförhållanden), medicinsk hjälp samt utbildning i ”livsfärdigheter” såsom hygienfrågor. Barnen går i skola mellan klockan 8.30 och 12.30, och får frukost och lunch. Planen är att utvidga verksamheten till fler barn.