Enkla förändringar ledde till en säkrare arbetsplats - Trelleborg AB

Enkla förändringar ledde till en säkrare arbetsplats

Ett kraftfullt program för att förbättra städningen samt nya säkerhetsrutiner ligger bakom en tydlig nedgång av olyckor vid Trelleborg Sealing Solutions (TSS) i Tijuana, Mexico.

“Vi minskade antal förlorade arbetsdagar med 89 procent mellan 2008 och 2009”, säger Antonio Font, General Manager vid anläggningen.

När Antonio Font tog över ledarskapet i Tijuana såg han omedelbara möjligheter till att förbättra arbetsmiljön i produktionen. Skärningstillbud har varit bland de mest vanliga olyckorna som drabbat de 158 anställda. Dessutom orsakade fallincidenter fler sjukdagar och hälsoproblem.

“Olja läckte ur nästan all utrustning, det var smutsigt, kablar låg i oordning på golvet och maskiners säkerhet kontrollerades inte tillräckligt ofta”, förklarar Antonio Font. 
 
Att göra anläggningen till en säker arbetsplats, i enlighet med Trelleborgs program Safety@Work, blev en av hans viktigaste prioriteringar. I en första fas förbättrades hygienen och ordningen.
 
“Nu slutar alla jobba innan skiftet är över för att damma av, städa och göra rent golvet. Vi har infört ett säkerhetsmöte en gång i veckan och går kontrollrundor genom anläggningen. En viktig del av säkerhetsprogrammet är att lyssna av medarbetarnas egna förslag till förbättringar”, säger TSS Tijuanas General Manager.

Vidare infördes ett omfattande utbildningsprogram om säkerhet under 2009. Av det totala antalet utbildningstimmar handlade 60 procent om säkerhet. Så som säkerhet vid lyft, personlig säkerhet, användning av utrustning och brandsläckning. Dessutom anställdes en sjuksköterska på deltid för att lära ut första hjälpen och hur man tar hand om småskador.
 
Resultatet är tydligt: Under 2008 rapporterade TSS Tijuana 14 olyckor och 279 förlorade arbetsdagar och under 2009 endast 2 olyckor och 32 förlorade arbetsdagar.
Enligt Antonio Font var den nödvändiga investeringen minimal. All säkerhetsutrustning fanns tillgänglig.

“Den behövdes bara användas på rätt sätt och det krävdes några ändringar i rutinerna. Jag är stolt över och applåderar hela TSS Tijuana- teamet som gjort säkerhet till en absolut prioritering”, sammanfattar Antonio Font.