En ny bearbetningsprocess kommer att minska de årliga koldioxidutsläppen med cirka 600 000kg.

Ny bearbetningsprocess i Kalmar

– Det här är ett bra exempel på vårt miljöengagemang  och ett fantastiskt resultat av vårt arbete för ständiga förbättringar, säger Stefan Lundström, chef för Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar. Den nyligen installerade filtreringsenheten är en av de senaste miljömässiga förbättringarna på Trelleborg i Kalmar.

På TSS i Kalmar tillverkas varje år över 5,5 miljoner kvadratmeter gummi- och metallmaterial som används i ljud- och vibrationsdämpande lösningar.

Ett steg i tillverkningsprocessen är vulkanisering. Eftersom produktionslinje 5 härstammar från början av 2000-talet, används en förbränningsanläggning för att avlägsna ångorna från vulkaniseringsprocessen. Denna typ av anläggning är väldigt energikrävande. Under 2013 förbrukades över 240 000 kg propan, vilket ger upphov till ett stort koldioxidavtryck (600 000 kg).

I september 2014 installerades en filtreringsenhet på prov. Under hösten gjordes mätningar av utsläpp och lukt. Resultaten var uteslutande positiva och en fullskalig filtreringsenhet med partikel- och kolfilter installerades i februari 2015. Filtreringen ger en miljövänligare bearbetning av ångorna och resultatet är 600 000 kg mindre växthusgaser i luften. Den tidigare förbränningsanläggningen stod för 25 procent av Kalmarfabrikens totala propanförbrukning. Den beräknade återbetalningen på investeringen är 0,6 år, med en årlig besparing på 2 miljoner SEK.

Den nya bearbetningsprocessen är en del av Trelleborgs aktiva arbete för att öka energieffektiviteten som en del av en totalt sett effektivare resursanvändning, och resultatet är mer miljöanpassade produkter till kunderna. Filtreringsenheten består av partikelfilter i tre steg och kolfilter i två steg.