Dialog om naturgummi i Sri Lanka

Dialog om naturgummi i Sri Lanka

Trelleborg engagerar regelbundet sina naturgummileverantörer för att försäkra sig om en hållbar praxis: Aktiviteterna i Sri Lanka-fabriken är ett bra exempel på Trelleborgs starka fokus på företagsansvar. 

Alla större industriföretag av i dag som bryr sig om hållbarhet har en pågående dialog med sina direkta leverantörer som handlar om hur de förhåller sig till uppförandekoder och till hållbar praxis. Trelleborg är inget undantag från den regeln, och världsledaren inom polymera ingenjörslösningar är stolt över vad man lyckats uppnå:

- ­Vi har en blandning av traditionella leverantörsenkäter som täcker alla våra återkommande leverantörer, så att vi är säkra på att de lever upp till vår uppförandekod, och genomförande av leverantörsrevisioner där vi besöker våra leverantörer för att med egna ögon se att deras produktion lever upp till våra höga standarder . Visst finns det som i all business förbättringsområden, men såhär långt har vi inte stött på några riktigt allvarliga avvikelser vad gäller våra direkta leverantörer, säger Rosman Jahja, Trelleborgs Vice President Corporate Responsibility

Sanjay Melvani

- Återkommande leverantörsdagar organiseras här i Trelleborgs fabrik i Sri Lanka, berättar Sanjay Melvani, VD för Trelleborgs enheter i Sri Lanka. Att bjuda in leverantörer till vår anläggning ger oss möjlighet att höja deras medvetenhet om vår uppförandekod och affärsetik, medan vi samtidigt kan visa våra lokala gummileverantörer uppskattning för hur de bidrar. När leverantörer ser verksamheten i Trelleborgs fabrik och träffar våra chefer får de direkt tillgång till affärsinsikter, och förtroendet för samarbetet med Trelleborg ökar i och med att de får erkännande och uppskattning.

Dialogen med naturgummiproducenter är av hög prioritet för Trelleborg, och så har varit fallet i många år. De direkta leverantörerna av naturgummi är relativt stora företag, ibland med egen produktion, men oftare fungerande som traders. Det kan vara ett eller två led mellan dem och de faktiska ägarna till gummiträden. Eftersom sådana gummibönder vanligen är små familjeföretag i avlägsna lantliga områden, så är det rätt mycket mer av en utmaning för Trelleborg att besöka och granska själva produktionen av latex. Men det finns andra smarta sätt att kommunicera:

- Just i Sri Lanka, där Trelleborg är en mycket större kund än i Sydostasien eller Afrika, har vi tagit processen runt vår leverantörsdialog ett steg vidare. Genom att organisera träffar i byar vi lyckats samla mer är 1.000 representanter för bönderna för att prata om mänskliga rättigheter, barnarbete och andra viktiga krav i vår uppförandekod, säger Rosman Jahja

Genom den ökade dialogen har gummiproducenterna kunnat få kunskap om de bästa metoderna i deras bransch, möta kollegor och fått en ökad förståelse för Trelleborgs uppförandekod; de har även fått en bättre förståelse för hur deras gummi slutligen används i spetstekniska lösningar av Trelleborg. 

- Vår uppfattning är att åtminstone i Sri Lanka förefaller naturgummisituationen positiv i det stora hela, och att potentiella brott mot koden såsom barnarbete eller oacceptabla arbetsförhållanden är mycket sällsynta. Det som är viktigt för lokala gummiproducenter är att förbättra den ekonomiska situationen för deras familjer, och de säger till oss att detta bara kan hända genom att deras barn får skola och utbildning, kommenterar Jahja. 

Vad gäller naturgummi från andra delar av världen så fortsätter Trelleborgs dialog med direkta leverantörer:

- Vårt mål är att bara köpa gummi från ställen där leverantörer kan visa att det inte kommer från ohållbara metoder, som avskogning eller brott mot mänskliga rättigheter. Vi fortsätter att utbilda våra professionella inköpare i var man kan handla och inte. Det är inte alltid lätt att säga exakt var inköpt gummi faktiskt kommer ifrån, men med ny teknik kommer även detta att bli mer transparent.För mer information besök efterlevnad