Dialog med leverantörer av naturgummi fortsätter

Dialog med leverantörer av naturgummi fortsätter

Leverantörsdialog i flera omgångar med syftet informationsinsamling och förebyggande arbete fortsatte 2016–2017 gällande naturgummi från Sydostasien och Afrika, som en fortsättning på åtgärder 2014–2015 i Sri Lanka då  Trelleborg samlade mer än 1 000 representanter för direkta och indirekta leverantörer av naturgummi till en serie informationsmöten om uppförandekod och barnarbete. Bilden visar den principiella värdekedjan för naturgummi med de många olika produktionsstegen och understryker det relativt långa avståndet mellan Trelleborgs produktionsenheter och gummiodlarna.