Det väsentliga ska vara riktigt bra - Trelleborg AB

"Det väsentliga ska vara riktigt bra”

Vad gör skillnad? Var gör det skillnad? Dessa frågor blir allt mer centrala i storbolagens hållbarhetsarbete. Nästa år kommer Trelleborg AB att utgå från nya riktlinjer för rapportering genom Global Reporting Initiative (GRI). Relevans av det som görs och kommuniceras blir då ännu viktigare.

Efter nuvarande GRI 3 kommer GRI 4. Finlir för experterna kan tyckas. Men skillnaden i de riktlinjer, som den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) anger för rapportering av hållbarhetsarbete, kommer att göra företag som Trelleborg ännu mer transparenta.

Rosman Jahja– Istället för att rapportera allt, så görs en ännu bättre väsentlighetsanalys så att utrymme och tyngd verkligen ges till det som verkligen är relevant, förklarar Rosman Jahja, ansvarig för hållbarhetsrapporteringen för Trelleborgskoncernen.

Under 2014 planerar Trelleborg att gå över till att rapportera enligt GRI 4. Bland annat tas nivåerna A-C bort. Anledningen är att de misstolkades som att de säger något om hur bra företaget är på hållbarhet. När de i själva verket enbart syftar till att ange hur omfattande bolaget har valt att rapportera.

– Det viktiga är inte hur mycket som rapporteras, utan om det som uppges verkligen har betydelse, säger Rosman Jahja.

Han leder ett internt arbete inom Trelleborgskoncernen för att få fram vilka områden som är mest relevanta att arbeta med och därmed också lyfta fram. Bland annat arrangerades i februari 2014 en workshop för chefer inom koncernen för att utkristallisera var Trelleborg AB kan göra störst skillnad. Detta kopplas sedan ihop med vad olika intressenter önskar av bolaget. Kunder, leverantörer, aktieägare och potentiella anställda såsom studenter finns bland de grupper som har fått säga sitt om Trelleborgs hållbarhetsambitioner.

Att det avsätts allt mer tid och resurser till hållbarhetsfrågorna ser Rosman Jahja som ett tydligt tecken på hur viktiga ansvar för samhälle, miljö och människor är för Trelleborgs ledning.

– Det finns en tydlig insikt om att hållbarhet är centralt, påpekar Rosman Jahja. Därför är det viktigt att chefer från olika affärsenheter och geografiska platser pratar med varandra för att hitta gemensamma prioriteringar.

Han betonar samtidigt att det inte handlar om att vända upp och ner på hållbarhetsrapporteringen helt. Energi, utsläpp, spårning av råvaror och kemikalier spår han fortsatt kommer vara i fokus. Det finns, enligt honom, ingen anledning att ta bort sådant som Trelleborgskoncernen har rapporterat om.

– Har vi gjort det under en längre tid så är området också troligen relevant.

Men rangordningen kan komma att ändras och vissa områden kan det komma att bli mer fokus på än idag.

– Viktigast är att göra varje väsentlig sak riktigt bra, sammanfattar Rosman Jahja vidare.