CR-intressentövning tillsammans med Mastersstudenter från Lunds Universitet

CR-intressentövning tillsammans med Mastersstudenter från Lunds Universitet

Förbättringsområden inom Trelleborgs CR-kommunikation identifierade av passionerade studenter.

Trelleborgs Corporate Responsibility-team hade glädjen att vara värd för en tvådagars workshop (18-20 oktober 2016) med 40 studenter från två olika mastersprogram vid Internationella Miljöinstitutet (International Institute for Industrial Environmental Economics), Lunds Universitet.  

Efter en presentation som introducerade studenterna för Trelleborgs CR-redovisning och Trelleborgs senaste hållbarhetsinitiativ Blue Dimension™ blev studenterna inbjudna att över två dagar granska företagets fyra fokusområden inom CR enligt 2015 års redovisning från fem olika nyckelintressentgruppers perspektiv: investerare, anställda, kundetr, samhälle och leverantörer.

Studenternas åsikter från denna rollspelsövning uttrycktes sedan via presentationer där de beskrev vad de tyckte om med 2015 års CR-rapport liksom den nyutkomna Blue Dimension™-broschyr, plus olika förbättringsområden. De passionerade studenterna gjorde en stark insats i övningen, och lade fram åtskilliga värdefulla synpunkter som CR-teamet kommer att ta hänsyn till när 2016 års rapport ska skrivas.

Bilden ovan: De två vinnande intressentteamen i studentövningen, representerande Investerare och Anställda.